Bezoekersonderzoek Wezepse Heide/Vuursteenberg

De komende maanden wordt in de natuurgebieden de Wezepse Heide/Vuursteenberg een bezoekersonderzoek gehouden. De terreineigenaren Vitens en Geldersch Landschap & Kasteelen werken in dit gebied samen met de gemeente Oldebroek aan een goede balans tussen recreatie en natuur.

vul de enquête in

(u dient het gebied minimaal 1 keer in het afgelopen jaar bezocht te hebben)

Het gebied

Onderzoeksgebied de Wezepse Heide/Vuursteenberg ligt ten zuidoosten van Wezep. Het gaat om het gebied tussen de Keizersweg, de A50, de Stationsweg en de spoorlijn. Vitens is eigenaar van het grootste deel van het gebied: het waterwingebied de Wezepse Heide. Geldersch Landschap & Kasteelen is eigenaar/beheerder van het aangrenzende natuurterrein, de Vuursteenberg.

Onderzoek op locatie

Op verschillende dagen in de zomer en de herfst worden bezoekers van de Wezepse Heide/Vuursteenberg ter plaatse ondervraagd over hun bezoek aan het gebied. Ook hangen er bij de verschillende ingangen van het gebied flyers met daarop een QR-code naar een online vragenlijst. Op die manier kunnen alle bezoekers van het gebied direct hun mening geven. 

Onderzoeksvragen

Met de uitkomsten van het onderzoek wordt bekeken of er in of rond het gebied aanpassingen nodig zijn om zowel de beleving van de bezoekers verder te verbeteren als de natuurwaarden te beschermen. Het onderzoek richt zich onder meer op:

  • de herkomst van bezoekers,
  • hun vervoermiddel,
  • beweegredenen om het gebied te bezoeken,
  • en hun waardering voor het gebied. 

Online vragenlijst: geef uw mening

U kunt ook uw mening geven door de online enquête (anoniem) in te vullen via oldebroek.nl/bezoekersonderzoek. Voorwaarde is wel dat u het gebied het afgelopen jaar in ieder geval 1 keer hebt bezocht.

Gebiedskaart - bezoekersonderzoek Wezepse Heide-Vuursteenberg