Budget Toekomstbestendig Wonen Leningen uitgeput

Vanaf heden kunt u geen nieuwe aanvraag voor de Toekomstbestendig Wonen lening meer indienen. Door verschillende omstandigheden zoals de stijgende energieprijzen zijn er de laatste tijd veel meer aanvragen voor een lening gedaan. Hierdoor is er momenteel geen geld meer beschikbaar.

Via het Rijk zijn er ook leningen en subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van de woning. Deze vindt u bij het subsidieoverzicht van Duurzaamheidsloket Noord Veluwe. We proberen u hierover zo goed mogelijk te informeren. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om extra budget beschikbaar te stellen.

Zodra het weer mogelijkheid is de lening aan te vragen, volgt een bericht hierover op onze website en in de Huis-aan-huis krant.