Nieuwe Nederlanders verwelkomd door burgemeester Haseloop - Amsing

Op 6 juli 2023 zijn drie inwoners van de gemeente Oldebroek door de naturalisatieprocedure Nederlander geworden. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing drie keer het “Koninklijk Besluit tot naturalisatie” uit.

De burgemeester verwelkomde de inwoners in het gemeentehuis. Onder het genot van een kop koffie/thee werd er een gezellig informeel gesprek gevoerd. Hierna volgde de officiële ceremonie. De burgemeester gaf uitleg over de rechten en plichten die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Na deze uitleg legde de genaturaliseerde inwoner de verplichte verklaring van verbondenheid af.

Naturalisatie 6 juli 2023 Gemeente Oldebroek