Anterieure overeenkomst Oldebroek West 3 ondertekend

Wethouder Ben Engberts, namens Gemeente Oldebroek en Stefan van Dijk, directeur van Bemog Projektontwikkeling tekenden op 1 juli 2024 de anterieure overeenkomst voor Oldebroek West 3.

Bemog bezit een stuk grond in het plangebied en zal ongeveer 27 huizen bouwen. In totaal zullen er ongeveer 215 woningen gebouwd worden in Oldebroek West 3. In de overeenkomst die getekend is, staan de voorwaarden waarbinnen de woningen worden gebouwd door Bemog, zoals het bouw- en woningrijp maken op het perceel en de aansluiting op de infrastructuur en de openbare ruimte. 

Verkoop van kavels en bouw huurwoningen

Wethouder Ben Engberts: “Met deze ondertekening zetten we opnieuw een goede stap voor de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk. Komende periode start de gemeente met het bouwrijp maken van de grond en wordt er gestart met de bouw van de 30 huurwoningen. De verwachting is dat in het najaar al kan worden gestart met de verkoop van de eerste kavels voor woningbouwers.’’

Ontwikkeling Bemog

Stefan van Dijk geeft aan blij te zijn met deze belangrijke stap: ‘’Bemog heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in de bouw van woningen in de vorige fase van Oldebroek West 2 en kijkt uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking met de gemeente Oldebroek. We verwachten dat we in de loop van 2025, zodra de gemeente het gebied bouwrijp heeft gemaakt, kunnen beginnen met de verkoop van de woningen. Naast rijwoningen zullen er ook tweekappers en vrijstaande woningen/kavels beschikbaar zijn.’’

Inzien plannen

Wilt u meer informatie en het (ontwerp)bestemmingsplannen bekijken? Kijk hier voor meer informatie

Wethouder Ben Engberts ondertekenden de anterieure overeenkomst samen met Stefan van Dijk, directeur van Bemog Projectontwikkeling voor Oldebroek West 3.