Leerlingen De rank voor even raadslid

Op woensdag 3 juli vond de tweede jeugdraadsvergadering van dit seizoen plaats. Groep 8 van basisschool De Rank kwam naar de raadszaal om met elkaar in gesprek te gaan over het thema spelen. Voorafgaand aan de jeugdraadsvergadering heeft raadslid Miranda Sloots een gastles gegeven om de leerlingen mee te nemen in de wereld van de lokale politiek.

De leerlingen hadden van tevoren nagedacht over wat voor hen belangrijk is op een speelplek. Er werden veel nieuwe ideeën gedeeld. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg luisterde naar deze ideeën en stelde vragen om er een nog beter beeld bij te krijgen. Maar de jeugdraad had ook veel vragen voorbereid om aan de wethouder voor te leggen. Naast de inhoudelijke bespreking van het thema waren ze ook bij de rondvraag geïnteresseerd in het werk van wethouder Vos. ‘Wat is de langste vergadering die u heeft gehad? Wat heeft u al bereikt in uw werk als wethouder?’

Jeugdparticipatie

Het doel van jeugdparticipatie is om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek en de samenleving. En om hen te laten ervaren dat zij invloed hebben op wat er gebeurt in de gemeente. Nu, maar ook in de toekomst. De jeugdraadsvergadering is een van de activiteiten die hieraan bijdraagt.