Nieuwe aansluiting Wezep en H2O op A28 officieel geopend

Wezep en bedrijvenpark H2O zijn via nieuwe op- en afritten aangesloten op de A28. Dit werd woensdagmiddag 10 juli gevierd in aanwezigheid van onder andere vertegenwoordigers van Provincie Gelderland, Bedrijvenpark H2O, Rijkswaterstaat en de gemeente Oldebroek.

Gelderland droeg de aan dit project gelinkte wegen – waaronder ook een stuk Zuiderzeestraatweg en Rondweg – symbolisch over aan Oldebroek. Dit gebeurde in de vorm van een grote sleutel die burgemeester Tanja Haseloop – Amsing ontving van gedeputeerde Klaas Ruitenberg. Beide bestuurders hadden kort hiervoor samen het projectbord onthuld dat bij een bedrijf naast de snelweg was geplaatst. Bedrijventerrein H2O – met als betrokken gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek – is hierdoor sneller bereikbaar geworden vanaf de snelweg. Ook rijdt er door deze nieuwe aansluiting minder verkeer door de dorpskern van Wezep.

Onthulling en overdracht

De bezoekers werden officieel welkom geheten door Piet Tulner, directeur van bedrijventerrein H2O. Klaas Ruitenberg, verantwoordelijk voor mobiliteit, opende de middag met een korte toelichting op het project. Daarna werden wethouder Ben Engberts van de gemeente Oldebroek, directeur netwerkmanagement Mathijs van Stralen van Rijkswaterstaat en projectleider Ben van Ginkel geïnterviewd door Piet Tulner.

Viaduct

Het viaduct met de nieuwe toe- en afritten op de A28 is vernoemd naar Sergeant-majoor Mark Leijsen. Hij kwam in 2009 om het leven tijdens een vredesmissie in Afghanistan. Op allerlei plekken in ons land worden op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid bruggen en viaducten naar omgekomen militairen vernoemd, waaronder dus ook dit nieuwe viaduct in Wezep. Op een later moment wordt nog een bord nabij het viaduct onthuld met meer achtergrondinformatie over Mark Leijsen en dit vernoemingsproject, deelde burgemeester Haseloop mee. Het viaduct verwijst tevens naar Wezep als stratenmakersdorp en de band die Oldebroek vroeger had met de Zuiderzee. Hierover kun je ook meer lezen op dit nog te onthullen informatiebord.

Meer informatie

 Deze maand worden nog werkzaamheden aan de onderzijde van dit viaduct en het nieuwe viaduct voor fietsers uitgevoerd. Zie voor de actuele informatie over de nog uit te voeren werkzaamheden www.gelderland.nl/H2O en voor tijdelijke omleidingen www.bereikbaargelderland.nl

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing ontving van gedeputeerde Klaas Ruitenberg de sleutel die symbolisch de opening van de A28 en het bedrijventerrein H2O voorstelt.