Petitie in ontvangst genomen over verkeersveiligheid

Wethouder Ben Engberts nam gistermiddag een petitie met 70 handtekeningen in ontvangst van inwoners in Hattemerbroek die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg.

“In Hattemerbroek wonen veel gezinnen met jonge kinderen. In onze dorpskern is deze weg wel erg comfortabel aangelegd voor hardrijders”, deelde woordvoerder Michiel Werner mee. Hij reageerde positief op het voornemen van de gemeente om de maximum snelheid op termijn te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur, zoals in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat. “Maar dan moet deze weg ook als 30 kilometer zone worden ingericht. En dat zal de eerstkomende jaren, wat we ook begrijpen, niet gebeuren.” Daarom vragen de ondertekenaars de gemeente al op korte termijn enkele snelheidsremmende maatregelen te nemen.

De wethouder bedankte de ondertekenaars voor hun bereidheid mee te denken over de verkeersveiligheid in Hattemerbroek en mogelijkheden om die te vergroten. Enkele genoemde wensen en ideeën zijn: een extra zebrapad aanleggen bij de bushalte nabij de Leeuwerikstraat, de Zuiderzeestraatweg versmallen met plantenbakken en snelheidsremmende plateaus aanleggen ter hoogte van de Hanesteenseweg, Merelstraat en Vogelzang Veldweg. “We gaan goed kijken naar wat mogelijk en eventueel noodzakelijk is en waar we voorrang aan geven binnen het GVVP”, deelde Engberts mee. De gemeente zal in september nader op deze petitie reageren.

Wethouder neem petitie in ontvangst over de verkeersveiligheid