Juni 2020

 • Meer mogelijk is niet altijd makkelijk

  30 juni 2020

  De wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Huizenbouw Oosterwolde

  30 juni 2020

  Burgemeester Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek en Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, tekenden vrijdag 19 juni op gepaste afstand van elkaar de overeenkomst voor het bouwen van ongeveer zeventig nieuwe woningen in Oosterwolde.

 • Mag ik straks ook weer meedoen?

  30 juni 2020

  Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. Daardoor kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Met de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ willen we laten weten dat deze gezinnen een beroep op het Jeugdfonds in Oldebroek kunnen doen.

 • Uitbreiding woningen in Oosterwolde

  25 juni 2020

  Burgemeester Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek en Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, tekenden vrijdag 19 juni 2020 op gepaste afstand van elkaar de overeenkomst voor het bouwen van ongeveer 70 nieuwe woningen in Oosterwolde.

 • Vervolg commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving op 29 juni 2020

  25 juni 2020

  Op woensdag 24 juni 2020 heeft de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving vergaderd. Niet alle agendapunten zijn aan de orde gekomen, daarom vergadert de commissie op maandag 29 juni 2020 verder vanaf agendapunt 08.

 • Live meekijken commissievergadering Samenleving en Bestuur

  25 juni 2020

  Op donderdag 25 juni 2020 vergadert de commissie Samenleving en Bestuur. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Live meekijken commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving

  24 juni 2020

  Op woensdag 24 juni 2020 vergadert de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Deze vergadering kunt u live volgen via internet.

 • Commissievergadering Financiën en Bedrijfsvoering 23 juni 2020

  23 juni 2020

  De commissie Financiën en Bedrijfsvoering vergadert op dinsdag 23 juni 2020. Deze vergadering kunt u live volgen via internet.

 • Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf: wat kunt u doen?

  23 juni 2020

  Door de coronacrisis zijn we noodgedwongen veel thuis. Daardoor kan er extra spanning achter de voordeur ontstaan.

 • Afsluiting Oude IJsselbrug Zwolle

  23 juni 2020

  In de periode van maandag 6 juli tot maandag 1 augustus 22.00 uur voert de gemeente Zwolle werkzaamheden uit aan de Spoolderbergweg in Zwolle. Dit is de weg over de oude IJsselbrug naar en van Zwolle. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten delen van de brug in één geheel opgetild worden. Hiervoor is het nodig om de Spoolderbergweg af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer. (Brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Spoolderbergweg en worden ter hoogte van de brug omgeleid.

 • Thaïra en Sem winnen kleurwedstrijd

  23 juni 2020

  Thaïra Valk (7 jaar) én Sem van ’t Hof (10 jaar) uit Oosterwolde deden mee aan de Veluwse kleurwedstrijd ‘Kleur je duurzame huis’. Allebei wonnen ze de derde prijs. Van wethouder Bob Bergkamp kregen zij donderdag een mooi prijs; een ‘green science pakket’. Gefeliciteerd Thaïra en Sem, veel plezier met jullie prijs!

 • Vraag uw subsidie op tijd aan

  23 juni 2020

  Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2021, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 augustus 2020 doet.

 • Zonnig weer, zuinig met water

  23 juni 2020

  Er komen weer warme dagen aan en dat zorgt vaak voor extra gebruik van water. Vitens roept iedereen op om zuinig te zijn met ons drinkwater.

 • De omdenkers van nu

  23 juni 2020

  Bericht van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

 • Landal Landgoed ’t Loo ook toegankelijk voor gasten van buiten het park

  23 juni 2020


  Op dinsdag 23 juni 2020 nam burgemeester Haseloop-Amsing bij Landal vakantiepark Landgoed ’t Loo een eerste polsbandje in ontvangst. Met het polsbandje heeft de burgemeester toegang tot het vakantiepark terwijl zij daar niet verblijft.

 • Oldebroekse erepenning bij afscheid Toer de Dellen

  20 juni 2020

  Corine Kroes initiatiefnemer van de Toer de Dellen en Eddie van Olst, voorzitter van de Stichting Toer de Dellen ontvingen zaterdag 20 juni een erepenning van de gemeente Oldebroek. Tijdens een actiedag van de Loco Media Groep reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de erepenning, namens het college van de gemeente Oldebroek, aan hen uit.

 • Doe mee aan de verkiezing 'Duurzaamste huis van Nederland'

  19 juni 2020

  De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer weer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing wil de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering geven voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen deze aanmelden op de website en meedoen met de verkiezing. In de provincie Gelderland maken deelnemers, naast de juryprijs, ook kans op de publiekstitel ‘Duurzaamste Huis van de provincie’.

 • Vergaderingen raadscommissies juni 2020

  16 juni 2020

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

 • Het hoofd koel houden

  16 juni 2020

  Bericht van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

 • Gratis online opleidingen voor vijftig inwoners

  16 juni 2020

  Juist in deze tijd willen wij als gemeente Oldebroek inwoners helpen om aan hun toekomst te werken. De eerste 50 inwoners die zich aanmelden kunnen drie maanden lang gebruik maken van ruim 500 online cursussen via RegioOpleiders.

 • Nieuwe noodverordening VNOG per 15 juni 2020

  15 juni 2020

  Op vrijdag 12 juni heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Ton Heerts, een nieuwe noodverordening ondertekend. Deze noodverordening is gebaseerd op de versoepelde maatregelen die gelden per 15 juni. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

 • Financieel jaarresultaat over 2019 voor gemeente Oldebroek minder nadelig dan verwacht

  12 juni 2020

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 386.000. Voor 2019 was een nadelig resultaat begroot van Є 532.000. Dit is € 146.000 minder nadelig dan oorspronkelijk begroot.

 • Gemeente Oldebroek moet bezuinigen om perspectiefnota sluitend te krijgen

  12 juni 2020

  De gemeente Oldebroek biedt de gemeenteraad een sluitende perspectiefnota aan. Dit ging niet vanzelf. De ingezette bezuinigingsmaatregelen van vorig jaar vinden hun uitwerking, maar nadere bezuinigingen zijn nodig voor een sluitend perspectief. De gemeente heeft kritisch gekeken naar haar taken en wat ze belangrijk vindt en wil de lasten van inwoners en ondernemers niet verhogen. De nota staat op de agenda van de raad op 9 juli aanstaande.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 28 mei 2020?

  08 juni 2020

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 verschillende besluiten genomen.

 • Aftellen naar 7 dagen water

  08 juni 2020

  Zeven dagen alleen water of thee zonder suiker, dat is de #7dagenwater challenge. Goed Bezig Oldebroek daagt voor het vierde jaar op rij alle inwoners van de gemeente Oldebroek uit hieraan deel te nemen. Nu staat hij voor de deur van 15 juni tot en met 21 juni 2020.

 • Nestkasten in Oldebroek druk bevolkt

  08 juni 2020

  Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunt u hiervan overlast ervaren. Voorafgaand hebben we 230 nestkasten in onze gemeente geplaatst. De nestkastjes trekken meer vogels naar de bomen waar de eikenprocessierups zich nestelt. De medewerkers van de buitendienst van de gemeente controleren de nesten op aanwezige broedende vogels die de eikenprocessierups eten. Er zitten nu in 70% van de nestkasten jonge vogels.

 • Eerste Hulp Bij Verveling Pakketten uitgereikt

  08 juni 2020

  Eind mei zijn in de gemeente Oldebroek Eerste Hulp Bij Verveling Pakketten uitgereikt. Deze pakketten zijn speciaal samengesteld voor inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze lastige tijd. In het pakket zitten verschillende artikelen. Ook dingen die wat afleiding geven, juist nu sociale contacten minder zijn en vrijwilligerstaken minder makkelijk zijn op te pakken.

 • Vakantie op de Veluwe

  08 juni 2020

  Bericht van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

 • Actueel koopstromenonderzoek winkel, horeca en Leisure

  05 juni 2020

  In de afgelopen periode is er een koopstromenonderzoek uitgevoerd voor detailhandel, horeca en Leisure in Oost-Nederland. Het gebied waarvan ook de gemeente Oldebroek onderdeel is. In totaal deden 53 gemeenten en drie provincies hieraan mee. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: wie koopt wat, waar en waarom juist daar? Hoe functioneert de detailhandel? De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het hoofdrapport Oost Nederland 2019 ‘Naar een nieuwe realiteit’, mei 2020.

 • Gemeentelijke website op dinsdag 9 juni niet bereikbaar

  05 juni 2020

  Op dinsdag 9 juni 2020 wordt de gemeentelijke website voorzien van een nieuwe vormgeving en indeling. Hierdoor is de website die dag gedeeltelijk niet bereikbaar.

 • Onderzoek Rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

  05 juni 2020

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Putten en Oldebroek heeft onderzoek uitgevoerd naar het Regionaal Account Jeugd (RAJ). Deze organisatie was verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

 • Bestrijding van de eikenprocessierups binnen bebouwde kom gestart

  04 juni 2020

  Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunnen inwoners hiervan overlast ervaren. Binnen de bebouwde kom zijn wij inmiddels begonnen met het wegzuigen van de rupsen.

 • Werkzaamheden viaduct Bovenheigraaf

  02 juni 2020

  De verkeersregelinstallatie (de verkeerslichten) op het viaduct Bovenheigraaf is aan vervanging toe. De afgelopen tijd waren er uitvallende lichten, lange(re) wachttijden en dergelijke. Er is een nieuwe verkeersregelinstallatie besteld en deze gaan we in de periode van 15 juni tot en met 26 juni 2020 plaatsen. Er komt een nieuwe regelautomaat, de lichten zelf worden vervangen en er komen nieuwe lussen in het wegdek.

 • Oldebroek blijft Oldebroek

  02 juni 2020

  Bericht van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.

 • Buurtbemiddeling helpt

  02 juni 2020

  Ervaart u geluidsoverlast van uw buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor u betekenen.