Actueel koopstromenonderzoek winkel, horeca en Leisure

In de afgelopen periode is er een koopstromenonderzoek uitgevoerd voor detailhandel, horeca en Leisure in Oost-Nederland. Het gebied waarvan ook de gemeente Oldebroek onderdeel is. In totaal deden 53 gemeenten en drie provincies hieraan mee. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: wie koopt wat, waar en waarom juist daar? Hoe functioneert de detailhandel? De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het hoofdrapport Oost Nederland 2019 ‘Naar een nieuwe realiteit’, mei 2020.

De coronacrisis heeft een forse invloed op het straatbeeld en zorgt ook in de gemeente Oldebroek bij een groot deel van de detailhandel voor een fors omzetverlies. Het koopstromenonderzoek laat zien hoe de winkelgebieden zich vóór de coronacrisis ontwikkelden, waar zich kwetsbare plekken bevinden. De huidige ontwikkelingen in het koopgedrag vergroten de uitdagingen die er liggen door in samenwerking met alle partijen te zorgen voor compacte en aantrekkelijke winkelgebieden.

Interessante constateringen

In de onderstaande tabel zijn enkele interessante constateringen voor de gemeente Oldebroek als geheel op een rij gezet.

  Indicator Conclusie
1 Herkomst consumenten Van alle bestedingen aan dagelijkse artikelen in de gemeente Oldebroek is 78% afkomstig van inwoners uit de eigen gemeente. Bij de niet-dagelijkse artikelen is dit 55%.
2 Bestemming consumentenbestedingen Van alle bestedingen aan dagelijkse artikelen door inwoners van de gemeente Oldebroek wordt 78% binnen de eigen gemeente gedaan. Online aankopen zijn goed voor 22% van de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen.
3 Benchmark en ontwikkeling binding en toevloeiing

De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen in de gemeente Oldebroek is lager dan het gemiddelde van de gemeenten in de benchmarkgroep.
In vergelijking met de benchmarkgroep is de binding voor niet-dagelijkse artikelen in Oldebroek lager.
Ten opzicht van de lokale metingen van 2015 is er wel een verbetering. Uit de Benchmark en ontwikkelingen binding en toevloeiing dat de koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen ten opzicht van 2015 is verbeterd en de afvloeiing voor niet-dagelijkse artikelen ligt is afgenomen. Het is ondernemers dus wel gelukt om meer inwoners en bezoekers aan zich te binden en dat verdient richting de ondernemers een compliment.

4 Waardering Gemiddeld waarderen bezoekers van Oldebroek de aankooplocaties in de gemeente met een 7,6. Het aspect 'Bereikbaarheid per fiets' wordt het hoogst gewaardeerd (8,5).
5 Verkooppunten In de gemeente Oldebroek zijn in 2019 36 winkels voor dagelijkse artikelen. Dat is minder dan in 2015. Het aandeel leegstaande winkels is afgenomen ten opzichte van 2015.
6 Werkgelegenheid

In de gemeente Oldebroek is het aantal banen in de detailhandel toegenomen met 5% ten opzichte van 2015. Het aantal banen in de horeca nam in die periode toe met 20%.

7 Bezoek Horeca/ Leisure Voor bezoek aan een restaurant/eetcafé blijft 14% in de eigen gemeente. Voor bezoek aan een café of terras is dit aandeel 22%.


Werk aan de winkel?

Wethouder Liesbeth Vos: “Ik wil alle deelnemers aan dit onderzoek hartelijk bedanken. Actuele koopstroomgegevens zijn belangrijk voor lokale ondernemers. Maar ook voor de gemeente als onderbouwing voor besluiten bijvoorbeeld, bij initiatieven van detailhandel, horeca en Leisure, waaronder ook de ontwikkelingen voor Oldebroek Centrum en het Meidoornplein of de infrastructuur van deze kernen”.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdrapport en de bijbehorende stukken. Via deze link vindt u ook verschillende factsheets voor de gemeente Oldebroek.
Alle resultaten van het onderzoek en de onderzoek verantwoording staan op www.kso2019.nl.