Bestrijding van de eikenprocessierups binnen bebouwde kom gestart

Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunnen inwoners hiervan overlast ervaren. Binnen de bebouwde kom zijn wij inmiddels begonnen met het wegzuigen van de rupsen.

Het wegzuigen gebeurt in twee rondes. We zijn inmiddels bezig met de eerste zuigronde. De tweede zuigronde is omstreeks eind juli, begin augustus. De gemeente monitort zelf de eiken en stuurt wanneer er rupsen en/of nesten in de eik aanwezig zijn, daar de bestrijder langs.

Monitoringslijst

Op de monitoringslijst (pdf, 122 kb) is te zien in welke straten de bestrijder gestart is met het zuigen van de rupsen. Locaties die niet in deze lijst staan, worden niet behandeld. Nesten die blijven zitten tijdens de eerst ronde, worden tijdens de tweede ronde omstreeks juli meegenomen. Alleen bij locaties zoals scholen en bejaardentehuizen ondernemen wij urgente acties.

In een eerder nieuwsbericht is te lezen hoe de gemeente ook op andere manieren de overlast van de rups probeert te beperken.