Huizenbouw Oosterwolde

Burgemeester Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek en Frank Klomp, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Midden, tekenden vrijdag 19 juni op gepaste afstand van elkaar de overeenkomst voor het bouwen van ongeveer zeventig nieuwe woningen in Oosterwolde.

Nu kan de volgende stap in het ontwerpproces gezet worden en kan de architect de woningen nu verder gaan uitwerken. 

Het nieuwe plan heeft voorlopig de naam  plan ‘Schiksweg’, Burgemeester Haseloop is blij met de ontwikkelingen die een mooie toevoeging zijn voor de leefbaarheid van het dorp Oosterwolde. Verschillende plannen in Oosterwolde zijn goed op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Een mooie stap voor Oosterwolde.

Ondertekening Huizenbouw Oosterwolde