Nestkasten in Oldebroek druk bevolkt

Sinds april is de eikenprocessierups weer actief en kunt u hiervan overlast ervaren. Voorafgaand hebben we 230 nestkasten in onze gemeente geplaatst. De nestkastjes trekken meer vogels naar de bomen waar de eikenprocessierups zich nestelt. De medewerkers van de buitendienst van de gemeente controleren de nesten op aanwezige broedende vogels die de eikenprocessierups eten. Er zitten nu in 70% van de nestkasten jonge vogels.

De nestkasten zijn geplaatst met als doel dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups (koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger, enzovoort) in de nestkasten hun eieren leggen zodat ze zo dicht mogelijk bij het voedsel zitten tijdens het grootbrengen van hun jongen. Door het ophangen van nestkasten bevorderen we de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Ook zijn er bloemenmengsels gezaaid waar ondere andere sluipwespen en galwespen op af komen Dit zijn ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. En er is onlangs ook een insectenhotel geplaatst.

Een tweede middel tegen de eikenprocessierups is het bestrijdingsmiddel Xentari. Er is een enkele klacht binnengekomen over dat jonge mezen dood zouden gaan van dit bestrijdingsmiddel. In de nestkasten die de gemeente heeft geplaatst zijn geen dode mezen aangetroffen. Ook wordt er niet gespoten in de buurt van mezenkasten. Dat de mezen dood gaan, kan veel andere oorzaken hebben zoals een bacterie of hongersnood omdat de ouders niet terugkomen.

De gemeente Oldebroek wil de eikenprocessierups zoveel mogelijk op een natuurlijke manier bestrijden, maar dit kost tijd. Omstreeks september volgt een evaluatie over de plaagdruk en het effect van de verschillende bestrijdingsmethodes die in 2020 zijn toegepast.