Enquête toekomstvisie kern Oldebroek

De gemeente Oldebroek is momenteel bezig met het maken van een toekomstvisie speciaal voor het dorp Oldebroek. Daarbij is de mening van de Oldebroekers heel belangrijk. Helaas kunnen we nog niet bij elkaar komen om hierover van gedachten te wisselen. Daarom zijn alle inwoners van de kern en het buitengebied van Oldebroek van harte welkom om mee te doen aan de enquête over de toekomstvisie van het dorp Oldebroek.

Al eerder zijn er gesprekken gevoerd en informatieavonden gehouden. Op basis van al die informatie is nu een concept toekomstvisie opgesteld. Daarin komen vijf thema’s aan de orde: wonen, economie, sociaal maatschappelijk, ruimtelijke aspecten en natuurlijk ook verkeer.

Aan de hand van de uitslagen van deze enquête willen we het concept document toetsen aan wat inwoners belangrijk vinden. Daarna kan de toekomstvisie voor Oldebroek worden afgerond.  In het najaar volgt, indien mogelijk, een informatieavond over de resultaten en over de toekomstvisie.

De enquête is in te vullen tot en met dinsdag 27 juli 2021.

Naar de enquête