Enquête zwembad De Veldkamp veelvuldig ingevuld

In maart vroeg de gemeente Oldebroek haar inwoners wat hun wensen en behoeften voor een zwembad zijn. Maar liefst 1.881 inwoners gaven hun mening. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij de aanbesteding voor een nieuwe exploitant van het zwembad.

Toekomst voor zwembad De Veldkamp

De huidige exploitant stopt eind 2021 met het uitbaten van zwembad De Veldkamp. Daarom besloot de gemeente een enquête onder inwoners te houden. Voor de toekomst van zwembad De Veldkamp is het belangrijk om te weten wat inwoners van het zwembad vinden én welke wensen en behoeften zij hebben als het om een zwembad gaat.

Nuttige informatie voor een nieuwe aanbesteding

“Het doet me deugd dat zoveel inwoners de enquête invulden. Het heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Die informatie gebruiken we voor de aanbesteding van een nieuwe exploitant van het zwembad. Mijn inzet is dat we het zwembad behouden. Op dit moment is het zwembad nog geopend, dat willen we graag zo houden. Daarom zoeken we een nieuwe exploitant met mooie ideeën die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden”, aldus wethouder Bob Bergkamp.

Belangrijkste resultaten

Het aantal respondenten van 1.881 was boven verwachting hoog. Zwembad De Veldkamp in Wezep krijgt gemiddeld een 7. Voornaamste reden om naar het zwembad te gaan is de afstand. De meeste bezoekers komen voor recreatief gebruik en het banen zwemmen. Men wil graag verschillende tarieven, zoals voor banen zwemmen. Het zwembad mag meer waterspeeltoestellen en glijbanen hebben. Qua hygiëne kan het soms beter. Het overgrote deel vindt openstelling op zondag prima en wil daar gebruik van maken. Bezoekers vinden het badpersoneel vriendelijk.

Interviews met gebruiksgroepen

De gemeente benaderede elf gebruikersgroepen voor een interview, bijna iedereen werkte daar aan mee. Uit de interviews blijkt dat zij graag gebruik blijven maken van het zwembad. De gebruikersgroepen deelden hun behoeften en suggesties voor verbeteringen in faciliteiten.

Vervolg

De aanbesteding start binnenkort. In de raadsvergadering van 11 november 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van het zwembad. Exploitant Sportfondsen houdt in ieder geval in 2021 het zwembad nog open.