Onderzoek naar verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg

De afgelopen tijd zijn we helaas opgeschrikt door een aantal ernstige ongevallen op de Zuiderzeestraatweg in onze gemeente.

Samen met de provincie onderzoeken we hoe deze ongevallen zijn ontstaan en kijken we ook naar het algehele verkeers- en veiligheidsbeeld op de Zuiderzeestraatweg. Ook voeren we een aantal onderzoeken uit, zoals het bepalen van de verkeersintensiteiten, het aandeel vrachtverkeer daarin, het aantal fietsers en het aantal ongevallen in de afgelopen 4 à 5 jaar. We hopen deze onderzoeken af te ronden voor de zomervakantie.

Op basis van de resultaten van al deze onderzoeken gaan we kijken of en zo ja waar er maatregelen moeten worden genomen. We houden u hiervan op de hoogte.