Standplaatsenbeleid ambulante handel gericht op een gevarieerd en aantrekkelijk (winkel)aanbod

Het college van burgemeester en wethouders heeft het standplaatsenbeleid ambulante handel geactualiseerd. Het bestaande beleid dateert van 2013. Nieuwe inzichten, maatschappelijke trends en veranderingen in de openbare ruimte vroegen om een update van de bestaande uitgangspunten en spelregels.

“Insteek van het beleid is dat de ambulante handel bijdraagt aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de kernen in de gemeente Oldebroek. Ondernemers kunnen in meerdere vormen van ambulante handel actief zijn. Een goede afstemming met de lokale bestaande detailhandel is nodig, zodat zowel de bestaande winkels als de marktkooplieden levensvatbaar blijven en met hun handel kunnen bloeien en inwoners kunnen bedienen. Centraal staat voor mij een gevarieerd en aantrekkelijk (winkel)aanbod voor onze inwoners en ondersteuning van ondernemers,” aldus wethouder Economie Liesbeth Vos – van de Weg.

Het standplaatsenbeleid richt zich op het faciliteren van ambulante handel naast de ter plaatse aanwezige detailhandel. Gezocht is naar optimale verdeling van locaties en branchering. In deze nieuwe beleidsnotitie zijn uitgangspunten en spelregels geactualiseerd, zoals het stellen van eisen voor de omvang van de standplaats, het waarborgen van de diversiteit en tijden en parkeerregels voor de (vracht)wagen.

Naar het Standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek