Start groot onderhoud Kamperweg

Op maandag 14 juni 2021 start het groot onderhoud van de Kamperweg in Heerde. Op het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Heerde en de Nieuwe Zuidweg krijgt de rijbaan nieuwe wegmarkering en/of nieuw asfalt.

De werkzaamheden bestaan uit het frezen van het asfalt en het opnieuw aanbrengen van een tussenlaag en deklaag van asfalt op de rijbaan tussen de Ossenbergerweg en de Nieuwe Zuidweg. Op de kruisingen met de A50 en Ossenbergerweg worden de rechtsaf stroken verwijderd. Op deze kruising met de Ossenbergerweg en Nieuwe Zuidweg worden ook de linksaf stroken verwijderd. Op deze twee kruisingen worden midden geleiders aangebracht, zodat de fietsers veilig in 2 fasen kunnen oversteken. Daarnaast wordt op de kruising met de Kommerseweg en Ossenbergerweg maatregelen getroffen om de snelheid van het verkeer te beperken. Op het deel van de Kamperweg tussen de komgrens van Heerde en de A50 wordt een nieuwe maximum snelheid van 60 km/h ingesteld. De nieuwe wegmarkering en bebording ondersteunen de maximumsnelheid.

Afsluiting en omleiding

Vanaf maandag 14 juni tot zaterdag 26 juni 17.00 uur wordt dit deel van de Kamperweg en afrit 29 op de A50 afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer van en naar de A50 wordt geleid via afrit 28 op de A50. Het verkeer van en naar Wezep wordt via Wapenveld geleid.