Vergaderingen raadscommissies juni 2021

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen worden in deze fase van de coronasituatie door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje ‘Kijk en luister mee’ kunt u lezen hoe dat werkt.

Wat staat er op de agenda?

Alle commissies

Ter bespreking:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Oldebroek.
 • Eerste bestuursrapportage 2021.
 • Perspectiefnota 2022.

Financiën en Bedrijfsvoering (F&B)

Dinsdag 22 juni 2021, aanvang 20.00 uur.

Ter bespreking:

 • Jaarstukken 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L)

Woensdag 23 juni 2021, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking:

 • Vaststelling variant voor ontwikkeling de Brink (Wezep).
 • Principeverzoek realiseren zorgvoorziening Bovendwarsweg 93B (Oldebroek).
 • Participatie in kader van omgevingsvergunningaanvraag zonnepark A28 (Hattemerbroek).
 • Vaststelling Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES 1.0).
 • Vaststelling beleidsnotitie Flexibele Huisvesting Arbeidsmigranten 2021.
 • Realisatie drie maatwerkwoningen Feithenhofsweg (Oldebroek).

Deze vergadering wordt mogelijk voortgezet op maandag 28 juni, 19.30 uur, als de agenda niet op 23 juni geheel afgewerkt kan worden.

Samenleving en Bestuur (S&B)

Donderdag 24 juni 2021, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Aanbesteding zwembad de Veldkamp.
 • Voortgang strategisch samenwerken Kop van de Veluwe.
 • Rapportage Sociaal Domein 1e kwartaal 2021.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Inzien documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl (via de link in de kalender).

Kijk en luister mee

U kunt de commissievergaderingen rechtstreeks volgen via internet. Op 22, 23 en 24 juni kan dat via de agenda van de betreffende vergadering op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl. Om 20.00 uur (F&B) respectievelijk 19.30 uur (R&L en S&B) kunt u de uitzending voor u zelf starten. Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Zie op oldebroek.bestuurlijkeinformatie.nl en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergaderingen worden ook uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om (digitaal) in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk maandag 21 juni contact opnemen met de griffier.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.