Wonen in park de Brink

Het college van de gemeente Oldebroek stemde dinsdag 8 juni 2021 in met de plannen op de voormalige locatie van korfbalvereniging Rood-Wit. De locatie wordt voor een groot deel ingericht als park. Om de kosten te financieren en invulling te geven aan de woningbehoefte van gemeente Oldebroek komt er een appartementencomplex met 10 appartementen met een landelijke uitstraling.

Wensen gemeenteraad

Het plan is een resultaat van een initiatief uit de buurt ‘de Brink’. Omwonenden van de Brink maakten zich zorgen dat er volledige woningbouw op deze locatie zou plaatsvinden. Daarom hebben zij in 2019 een plan aan de gemeenteraad aangeboden waarin ze een parkachtige omgeving voorstelden. Dit kost geld. Daarom heeft de gemeenteraad ook om andere scenario’s gevraagd. Scenario’s die geen geld kosten of juist geld opleveren.

Samenwerking met omwonenden de Brink

In samenwerking met de omwonenden zijn verschillende varianten besproken waarin wensen vanuit de buurt en van de gemeente samenkwamen. Wethouder Bergkamp: “Grotendeels alle wensen uit het oorspronkelijk plan van de inwoners hebben we ingevuld. Er komt ruimte voor recreëren, de prachtige bomenlaan de Heigraaf trekken we door, het kerkpad wordt in ere hersteld, we realiseren extra parkeerplaatsen voor de parkeerdruk op zondagen en we lossen een deel van de ervaren waterproblematiek op door de Pauluskerk af te koppelen van hemelwater. Om het plan te financieren, bouwen we een landelijk ogend appartementencomplex. Een variant die onder de omwonenden een duidelijke voorkeur geniet. De uitstraling van het gebouw sluit mooi aan op de landelijke omgeving de Soppe.”

Oud clubgebouw Rood-Wit

Het clubgebouw van korfbalvereniging Rood-Wit heeft te koop gestaan. Geïnteresseerden konden zich inschrijven en aan de hand van een plan van aanpak punten scoren. Inmiddels is de gemeente in gesprek met een potentiële koper.

Vervolgproces

In juli 2021 staat dit voorstel van het college op de agenda van de gemeenteraad. Bij een positief besluit kan daarna een aannemer geselecteerd worden om het appartementencomplex te bouwen. Ook de bestemmingsplanprocedure wordt dan gestart en het ontwerp voor de  openbare ruimte wordt verder uitgewerkt. Met kinderen willen we bijvoorbeeld graag in gesprek over spelen in het park. We verwachten dat na de zomer van 2022 gestart kan worden met de bouw van het appartementencomplex en de verdere ontwikkeling van het gebied.