Pas op de plaats voor project flexwoningen

De vraag naar woningen in de gemeente Oldebroek is groot. Daarom is de gemeente voortvarend te werk gegaan in het zoeken naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van flexwoningen. Deze zoektocht en de voorgenomen route richting besluitvorming heeft gezorgd voor veel reacties. We nemen de signalen van de afgelopen dagen heel serieus en gebruiken de zomerperiode voor een pas op de plaats.

De afgelopen weken is er veel gesproken over het onderwerp flexwoningen in de gemeente Oldebroek. Tijdens de commissievergadering van woensdag 22 juni heeft een groot aantal inwoners en betrokkenen ingesproken om op die manier hun zorgen te delen. We hebben gemerkt dat er meer tijd en ruimte nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke locaties om extra woningen te bouwen in onze gemeente.

Verplaatsing informatieavonden

De eerdere projectplanning voor de flexwoningen wordt daarom losgelaten en de geplande informatieavonden van 29 juni en 5 juli gaan niet door. Na de zomer organiseren wij voor iedere dorpskern een inwonersavond om te praten over het thema ‘wonen’. Ter voorbereiding zal er tijdens de zomerperiode goed worden gekeken naar de woningbehoefte, signalen van inwoners, de opgaves en het proces.

Inwonersavond per dorpskern

Na de zomerperiode organiseren we per dorpskern een inwonersavond. Het gaat tijdens deze avonden niet alleen over flexwoningen. Ook de behoefte aan meer-generatiewoningen, tiny houses en andere woonvormen kan besproken worden. 

Binnenkort maken we de nieuwe data en locaties voor de inwonersavonden bekend. Dat zullen we doen via de lokale media, gemeentenieuws en op de social media kanalen van de gemeente Oldebroek. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten!