Wat heeft de gemeenteraad besloten op 2 juni 2022?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van donderdag 2 juni 2022 verschillende besluiten genomen.

De volgende voorstellen van het college van burgemeester en wethouders zijn zonder bespreking unaniem aangenomen door de gemeenteraad:

  • Vaststelling bestemmingsplan Wezep, Prinses Margrietlaan 19R1.
  • Geen zienswijze indienen op jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV).
  • Vaststelling bestemmingsplan Oosterwolde, Groote Woldweg 3.
  • Instemming met Visie Entree Bedrijvenpark H2O.
  • Kennisneming van rapport Rekenkamercommissie evaluatie gemeentelijk woonbeleid.
  • Vaststelling Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2022 inclusief bijbehorende financiële besluitvorming.

Daarnaast waren er:

  • De beëdiging van M.B.M. Werner als raadscommissielid (niet zijnde raadslid) namens de fractie Duurzaam Oldebroek.
  • Een raadsdebat n.a.v. de brief van informateur R. Mulder van 28 mei 2022.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden? Kijk dan op oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 2 juni 2022. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak, via telefoonnummer 0525 63 82 00 of e-mailadres htabak@oldebroek.nl.