Juni 2024

 • Senioren inloopmiddag Oosterwolde

  02 juli 2024

  Op woensdag 10 juli wordt er in het MFC Hart van Oosterwolde weer een gezellige senioren inloopmiddag georganiseerd, met spelletjes. Afhankelijk van het weer is het buiten of binnen.

 • Bijeenkomst Stationsomgeving Wezep 2 juli begint om 20.30 uur

  02 juli 2024

  In verband met de wedstrijd van het Nederlands elftal is het tijdstip van de informatiebijeenkomst verplaatst naar 20.30 uur. Diverse scenario’s voor de herinrichting van de Stationsomgeving Wezep worden gepresenteerd. We nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

 • Eigen Facebookpagina voor de gemeenteraad

  02 juli 2024

  Wilt u op de hoogte blijven van de raadsvergaderingen, raadsbesluiten, columns van de fracties en raadsgesprekken?

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 11 juli over?

  02 juli 2024

  Donderdag 11 juli begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.

 • Vijfdaagse festival Defqon.1 van start in Biddinghuizen

  27 juni 2024

  Vandaag start het vijfdaagse evenement Defqon.1 in Biddinghuizen. Dit festival trekt 55.000 kampeerders aan, met daarnaast nog 15.000 dagbezoekers.

 • Wat vindt u van de woningbouwideeën voor Wezep-Oost?

  25 juni 2024

  De gemeente Oldebroek gaat tot 2030 duizend nieuwe woningen bouwen. Dit is in de woondeal Noord-Veluwe afgesproken. Het gaat daarbij voor het grootste deel – 60 procent – om betaalbare woningen, waaronder 30 procent in de sociale huursector.

 • Post-COVID? Kom naar de informatiebijeenkomst

  25 juni 2024

  Op 4 juli kunnen mensen met post-COVID en hun naasten vragen stellen aan een deskundige. Ook wordt er informatie gegeven. De bijeenkomst over ‘Moed houden en Zin in het leven’ wordt georganiseerd door Sociaal Team Oldebroek, Welzijn Nunspeet, Het Venster en WIEL.

 • 70-jarig huwelijk

  25 juni 2024

  Donderdag 20 juni bracht burgemeester Tanja Haseloop-Amsing een bezoek aan het echtpaar G. van het Ende – H.J. Sleijster in Wezep ter ere van hun platina huwelijk.

 • Praat mee over de Stationsomgeving in Wezep

  25 juni 2024

  Op dinsdagavond 2 juli is er een informatiebijeenkomst over de stationsomgeving Wezep in MFC De Brinkhof. Diverse scenario’s voor de herinrichting van de stationsomgeving worden gepresenteerd. We nodigen u uit uw reactie te komen geven en met ons in gesprek te gaan.

 • Gedeputeerde Staten bezoekt Kop van de Veluwe

  21 juni 2024

  Op dinsdag 18 juni ging het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland op werkbezoek naar de Kop van de Veluwe. Zij maakten een rondrit door een deel van het gebied op de Noord-Veluwe en werden bijgepraat over diverse onderwerpen uit de regio.

 • Jaarrekening 2023 gemeente Oldebroek in evenwicht

  18 juni 2024

  Ieder jaar kijkt het college in de jaarrekening terug op het jaar ervoor. Hoeveel geld kwam er binnen, hoeveel is er uitgegeven en hoe zijn de plannen uitgevoerd. In 2023 hebben we veel bereikt en op veel terreinen zijn mooie stappen gezet. Er is goed en realistisch begroot, zodat we onze plannen, projecten en taken in de toekomst goed kunnen blijven uitvoeren.

 • Wegwerkzaamheden op Zuiderzeestraatweg in Wezep

  18 juni 2024

  De komende weken zijn er op verschillende locaties in de gemeente wegwerkzaamheden en omleidingen.

 • Enquête over Wonen in Wezep Oost

  18 juni 2024

  Voor de zoeklocatie Wezep Oost zijn de mogelijkheden voor woningbouw verkend. Tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 17 juni zijn er drie denkrichtingen gepresenteerd voor toekomstige woningbouw in dit gebied. Graag horen wij wat u van deze denkrichtingen vindt en wat uw woonbehoefte in Wezep Oost is. Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

 • Veilig verkeer en samen spelen centraal in jeugdraadsvergadering

  18 juni 2024

  Op maandag 10 juni vond de eerste jeugdraadsvergadering van dit jaar plaats. Groep 7 en 8 van de Eben Haëzerschool deden voorstellen voor een fijnere speelplek. Een speelplek voor iedereen, met of zonder beperking. Groep 6, 7 en 8 van de Wereldweide deden een voorstel om van het zebrapad bij hun school een veiligere plek te maken.

 • Goedbezocht Zomerfestival gemeente Oldebroek

  17 juni 2024

  Afgelopen vrijdag 14 juni was de derde editie van het Zomerfestival in Oldebroek, georganiseerd door de gemeente Oldebroek op het Raadhuisplein. De organisatie kijkt enthousiast terug op een succesvolle editie met veel bezoekers. Inwoners, ondernemers en gasten genoten van muziek, dans, zang, kunst, spel en hapjes en drankjes van lokale cateraars.

 • Vier erepenningen uitgereikt tijdens Zomerfestival

  17 juni 2024

  Op vrijdag 14 juni 2024 reikte burgemeester Tanja Haseloop–Amsing vier Oldebroeker Erepenningen uit tijdens het jaarlijkse Zomerfestival op het Raadhuisplein. Midden tussen het publiek verraste zij de gedecoreerden met hun welverdiende onderscheiding en bijbehorende oorkonde.

 • Speech burgemeester op Zomerfestival 2024

  17 juni 2024

  Zoals u wellicht weet is het Zomerfestival het alternatief voor de traditionele nieuwjaarsreceptie die we voorheen organiseerde. Daarom is dit ook een moment waarop de burgemeester graag wat gedachten met u deelt. Haar speech leest u hieronder terug.

 • Nieuwe Nederlanders worden verwelkomt door burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

  13 juni 2024

  Op 13 juni 2024 zijn 3 inwoners van de gemeente Oldebroek door de naturalisatie procedure Nederlander geworden. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis reikte burgemeester Tanja Haseloop-Amsing het “Koninklijk Besluit tot naturalisatie” uit.

 • Gratis voorstelling 'Mantelzorg'

  11 juni 2024

  Kom naar de theatervoorstelling, speciaal voor ouderen en hun mantelzorgers en vrijwilligers en professionals in de ouderenzorg.

 • Laat gratis uw grof tuinafval ophalen

  11 juni 2024

  Uw takken en snoeihout kunt u voor de zomer nog op donderdag 20 juni gratis laten ophalen door de firma ABL. We organiseren deze takkenroute acht keer per jaar.

 • Informatieavond zoeklocaties Wezep Oost

  11 juni 2024

  In april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het voorkeursrecht te vestigen op verschillende zoeklocaties voor woningbouw en bedrijventerrein in de gemeente Oldebroek. Voor de zoeklocatie Wezep Oost zijn de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw verder verkend.

 • Extra snelheidscontroles binnen Oldebroek

  11 juni 2024

  Door diverse wegomleidingen is er momenteel veel (sluip)verkeer op enkele wegen in Wezep en Oldebroek. Daarbij rijden meerdere bestuurders te hard. Naar aanleiding van diverse meldingen en constateringen wordt er de aankomende weken extra gecontroleerd.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 30 mei 2024?

  11 juni 2024

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 30 mei 2024 verschillende besluiten genomen.

 • Vergaderingen raadscommissies juni 2024

  11 juni 2024

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

 • Jonge mantelzorgers in het zonnetje gezet

  11 juni 2024

  Vorige week was het de landelijke Week van de jonge mantelzorger. Ook in onze gemeente zijn jonge mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zij kregen een cadeautje door de brievenbus en er waren leuke activiteiten. De gemeente erkent de inzet van jonge mantelzorgers. Zij zitten in een bijzondere positie en verdienen dat extraatje. Want opgroeien als jonge mantelzorger is niet altijd makkelijk.

 • Uitslag Europees Parlementsverkiezing

  10 juni 2024

  Donderdag 6 juni zijn we naar de stembus geweest voor het Europees Parlement. De voorlopige uitslag in de gemeente Oldebroek kunt u hier teruglezen.

 • Concept Subsidieregeling 2024

  05 juni 2024

  Het college van B&W heeft op dinsdag 28 mei het concept vastgesteld van de Subsidieregeling gemeente Oldebroek 2024. In deze regeling staat informatie over de diverse activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is.

 • Goed Bezig en Nummer 13 gaan samenwerken

  04 juni 2024

  Nummer 13 is de nieuwste partner van Goed Bezig - JOGG Oldebroek. Nummer 13 brengt veel ervaring mee in het werken met jongeren, waaronder jongerenwerk, straathoekwerk, ambulante begeleiding en arbeidsmatige dagbesteding. Vanaf nu zetten ze zich samen in voor een gezondere omgeving voor onze jongeren, met bijzondere aandacht voor beweging en voeding.

 • Hoe gaat het met je? Doe mee en win een cadeaubon

  04 juni 2024

  De GGD is benieuwd hoe het met je gaat.

 • Senioren inloopmiddag Oosterwolde

  04 juni 2024

  Op woensdag 12 juni wordt er in het MFC Hart van Oosterwolde weer een gezellige senioren inloopmiddag georganiseerd. Deze keer een bingo met leuke prijsjes!

 • Binnenkort in uw mailbox: Berichten over uw buurt

  03 juni 2024

  Gemeente Oldebroek en andere overheidsorganisaties nemen regelmatig besluiten die invloed hebben op uw woonplaats of buurt. Denk aan verbouwingen die buren aan hun huis willen doen of vergunningen voor evenementen. Deze besluiten kunt u al zien op officielebekendmakingen.nl en op deze gemeentepagina in de Huis aan huis Oldebroek. Daar komt vanaf half juni een nieuwe manier bij: Berichten over uw Buurt.

 • Opening haven Noorderrot; voor en door Noorders

  01 juni 2024

  Op zaterdag 1 juni is de kleinschalige haven het Noorderrot in Noordeinde geopend. Onder grote belangstelling onthulden burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en Dick van de Streek van beheervereniging Noorderrot het informatiebord. De haven met vissteiger en trailerplek heeft ruimte voor 20 boten met een vaargeul richting het Drontermeer.