Gedeputeerde Staten bezoekt Kop van de Veluwe

Op dinsdag 18 juni ging het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland op werkbezoek naar de Kop van de Veluwe. Zij maakten een rondrit door een deel van het gebied op de Noord-Veluwe en werden bijgepraat over diverse onderwerpen uit de regio.

In de trouwzaal van de gemeente Hattem vertelde wethouder Koen Castelein over de relatie met Zwolle. Hoewel de IJssel de gebieden scheidt, is de rivier ook een verbindende factor en brengt ze samen. Zo zou de lege stadsbus van Zwolle ook in Hattem van betekenis kunnen zijn. Veel Zwollenaren hebben de aantrekkelijke woonomgeving van Hattem ontdekt. Tegelijkertijd ziet de regio dat het maar niet lukt om te voorzien in voldoende woningen.

Woningbouw

Wethouder Liesbeth Vos benadrukte de grote vertragingen bij de bouw van nieuwe huizen. Er zijn problemen rondom de stikstofuitstoot en beschermde flora en fauna, zoals de aanwezigheid van een steenuil. Ook infrastructuur en mobiliteit kwamen breed aan bod. Hoe houden we onze regio over een langere termijn bereikbaar? Wethouder Wolbert Meijer vroeg aandacht voor de ontwikkelingsruimte voor (grotendeels familie-)bedrijven. Hoe zorgen we voor voldoende uitbreidingsmogelijkheden?

Vitale dorpen

In de Kop van de Veluwe wordt veel aandacht besteed aan vitale kernen. In Oosterwolde zag het college van GS hoe actieve inwoners voorzieningen in stand houden en in drie jaar tijd de geplande woningen voor tien jaar bouwden. En kunstenares Krista van Norel gaf uitleg over het nieuwe V1-monument dat ze onlangs heeft helpen opzetten.

Aandacht vasthouden

Volgens Jan Nathan Rozendaal, voorzitter van de Kop van de Veluwe, was de rondrit nuttig en effectief: “Zo heb je een aantal uren contact met de gedeputeerden en de waarnemend commissaris, hierdoor houden we de aandacht van het college van GS vast. En dat is goed voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.”

College van Gedeputeerde staten en wethouders Kop van de Veluwe