Veilig verkeer en samen spelen centraal in jeugdraadsvergadering

Op maandag 10 juni vond de eerste jeugdraadsvergadering van dit jaar plaats. Groep 7 en 8 van de Eben Haëzerschool deden voorstellen voor een fijnere speelplek. Een speelplek voor iedereen, met of zonder beperking. Groep 6, 7 en 8 van de Wereldweide deden een voorstel om van het zebrapad bij hun school een veiligere plek te maken.

Een aantal weken voor de jeugdraadsvergadering gaven twee raadsleden, Margreet Deen en Erik Doornwaard, gastlessen op school. Ze vertelden over de wereld van de politiek, beleid en de invloed hiervan op de eigen leefomgeving. Naar aanleiding van deze les hebben de leerlingen nagedacht over twee verschillende thema’s: veilig verkeer en samen spelen.

Drie voorstellen

Tijdens de jeugdraadsvergadering (tussen leerlingen van de 3 klassen, met de raadsleden als voorzitters) stonden drie voorstellen centraal. Deze werden vol overtuiging ingebracht. Daarop volgden kritische vragen, waarbij deze jonge raadsleden lieten zien dat ze zich er bewust van zijn dat je rekening moet houden met buurtgenoten, dat sommige oplossingen misschien maar kort werken en dat de kosten erg kunnen verschillen. Ook wethouder Ben Engberts beantwoordde verschillende vragen van de jeugdraad en waardeerde de creativiteit en oplossingsgerichtheid van de leerlingen.

Alle drie de voorstellen zijn met een meerderheid van stemmen aangenomen. Daarmee krijgen ze een vervolg. De leerlingen van de Wereldweide gaan aan de slag met het ontwerpen van een verkeersbord. De leerlingen van de Eben Haëzer werken hun ideeën voor samen spelen verder uit. En om de speelplek ‘mooier’ te maken worden er bloemen gezaaid.

Jeugdparticipatie

Via jeugdparticipatie betrekken we kinderen en jongeren bij de lokale samenleving en politiek. Zij zijn de toekomst van de gemeente. De jeugdraadsvergadering is een van de activiteiten die hieraan bijdraagt. De volgende jeugdraadsvergadering staat gepland voor woensdag 3 juli.