Wat vindt u van de woningbouwideeën voor Wezep-Oost?

De gemeente Oldebroek gaat tot 2030 duizend nieuwe woningen bouwen. Dit is in de woondeal Noord-Veluwe afgesproken. Het gaat daarbij voor het grootste deel – 60 procent – om betaalbare woningen, waaronder 30 procent in de sociale huursector.

In het zoekgebied Wezep-Oost willen we - deels versneld - meer dan honderd woningen bouwen. De ideeën hiervoor werden onlangs in twee sessies toegelicht: één voor direct omwonenden en één voor andere belangstellenden.

Drie denkrichtingen

Er zijn drie denkrichtingen ontwikkeld voor de invulling van het gebied. Deze gaan uit van het oorspronkelijke enk- en essenlandschap en veel ruimte voor groen. De bijbehorende ontwerpen zijn tijdens beide sessies gepresenteerd en toegelicht. Op de ideeën reageren kon mondeling en/of via enquête. 

Vul de enquête in

Wilt u ook reageren? Kijk op www.oldebroek.nl/wezepoost voor meer informatie. Invullen kan tot en met 21 juli en duurt ongeveer 4 minuten.