Eerste kievitsei Oldebroek gevonden door Marien van der Ende

Het eerste kievitsei van de gemeente Oldebroek is op 9 maart gevonden door Marien van der Ende. Het ei lag in een maisland bij de Wijkerwoldweg. Vrijdag 12 maart ging burgemeester Tanja Haseloop-Amsing samen met de enthousiaste vogelaar het nest bekijken.

“Ondanks de vreemde tijd waarin we leven gaat de natuur gewoon door. Dat zien we ook aan dit eerste kievitsei. Het is me een genoegen het nest, samen met de heer van der Ende, te bekijken. Ik heb veel waardering voor het werk van hem en zijn vrijwillige collega’s van de weidevogelbescherming.” zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing.  Marien van der Ende ontving traditiegetrouw een oorkonde voor het vinden van het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek.

Vrijwilligers weidevogelbescherming Randmeerkust

Dit jaar werd het allereerste kievitsei van 2021 op 5 maart gevonden in de gemeente Ronde Venen. Een dag later werd in Nijkerk het eerste kievitsei van Gelderland gevonden. In Oldebroek duurde het toen dus nog een paar dagen.
In Oldebroek wordt het eerste kievitsei vaak gevonden door een vrijwilliger van het weidevogelbeheer. Deze vrijwilligers markeren de nesten van de kievit maar ook van andere weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. Zo kunnen landbouwers en vrijwilligers samen heel veel nesten onbeschadigd de periode van landbouwwerkzaamheden door laten komen. Een goede samenwerking tussen de boeren en de weidevogelbeschermers is hierin heel belangrijk. Meer informatie over de weidevogelbescherming Randmeerkust en de activiteiten vindt u op weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl.

20210312 Marien van der Ende en burgemeester Tanja Haseloop Amsing