Meedenken over ontwikkelrichting Oldebroek West 3

Binnenkort gaan we aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe wijk Oldebroek West 3. Deze nieuwe woonwijk komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg. We zijn op zoek naar enthousiaste inwoners uit de kern Oldebroek die willen meedenken over drie mogelijke ‘ontwikkelrichtingen’.

Waar komt de nieuwe woonwijk?

Oldebroek West 3 komt ten zuiden van de Hagen, tussen de Feithenshofsweg en de Rustenburgsweg.

Met welke vragen gaan we aan de slag?

Voor Oldebroek West 3 denken we met elkaar over:

  • Op welke plekken we in de wijk gaan bouwen;
  • Voor welke toekomstige bewoners/doelgroepen we gaan bouwen;
  • Welke woonthema’s/-sferen passen;
  • Hoe gaan we de wegen/infrastructuur inrichten;
  • Hoe we de wijk het beste landschappelijk inpassen;
  • Hoe we zorgen dat de nieuwe wijk qua verkeer goed aansluit bij het bestaande dorp en de wijk Oldebroek West;
  • Welke duurzaamheidsthema’s passen bij deze aardgasloze wijk (zongericht bouwen, energieleverend etc.).

Aan de slag met een ontwerpteam

Als eerste stap gaan we met een ontwerpteam aan de slag. Daarvoor zoeken we dus enthousiaste inwoners. Onder leiding van een interne en externe projectleider gaat het team aan de slag met bovenstaande vragen. Samen met inwoners, een architectenbureau, een lid van het Oldebroeks Buurtbelang en een aantal medewerkers van de gemeente. Natuurlijk betrekken we ook samenwerkingspartners zoals het Waterschap, nutsbedrijven en provincie Gelderland.

Bijeenkomsten ontwerpteam

De online startbijeenkomst is op dinsdag 6 april van 19.30 tot 21.00 uur. Deze bijeenkomst staat vooral in het teken van kennismaken en wat wij als ontwerpteam van elkaar verwachten. Vervolgens gaan we in ongeveer drie ontwerpsessies om de twee weken aan de slag.

Aanmelden en meer informatie

Meer weten of aanmelden? Ga dan naar www.oldebroek.nl/OldebroekWest3.