Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 11 maart over?

Donderdag 11 maart 2021 begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering wordt door middel van videoconferentie gehouden en is te volgen via internet en Loco TV.

Onder het kopje ‘Bekijken raadsvergadering’ kunt u lezen hoe u de vergadering op afstand kunt volgen. 

Wat staat op de agenda om te bespreken?

Er zijn vooraf geen bespreekstukken voor deze vergadering.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan (de zogenoemde B-lijst van hamerslagpunten):
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zomerdijk 1A (Oosterwolde).
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Hattemerbroek, Middeldijk 1.
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Herstelplan de Soppeweg 3 en 3A (Wezep).
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde, Schiksweg.
•    Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Mheneweg Zuid 52 (Oldebroek).
•    Beschikbaar stellen € 21.497,- voor de overschrijding bouwkosten IKC De Schaapskooi te Wezep.
•    Besluit om geen zienswijze indienen op Uitgangspunten begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
•    Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Oldebroek.
•    Toestemmen wijziging Gemeenschappelijke regeling en kennisnemen van Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Inzien documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). 

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. U vindt de video onder ‘uitzending’ op de pagina van de vergadering. Vanaf 19.30 uur kunt u de uitzending starten. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon 0525 63 82 00 of mail naar htabak@oldebroek.nl.