Afscheid gemeenteraad, met mooie woorden en vier lintjes

‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’ Deze zin werd dinsdagavond 29 maart 2022 maar liefst vier keer uitgesproken door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Vier raadsleden werden op de avond van hun afscheid van de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden ontvingen hun koninklijke onderscheiding als dank voor hun jarenlange inzet voor de samenleving.

Tijdens de openbare raadsvergadering nam een aantal raadscommissieleden afscheid en elf van de negentien raadsleden. Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van wethouder Bob Bergkamp, die vanaf 1 april met pensioen gaat. Voor de afscheidnemende commissieleden waren er bloemen, voor de afscheidnemende raadsleden en voor wethouder Bergkamp was er een kunstwerk, gemaakt door de Oldebroekse kunstenaar Willem Bultman.

Vier lintjes

De vier langstzittende raadsleden die afscheid namen ontvingen een koninklijke onderscheiding: Henk van Bergeijk (ChristenUnie), Bert Jan Dokter (PvdA), Engbert Jan Ruitenberg (ChristenUnie) en Chris Spijkerboer (CDA). Tijdens de vergadering sprak burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de raadsleden toe en speldde hen de versierselen op. 

Henk van Bergeijk

Al in 1992 raakte Henk van Bergeijk actief betrokken bij de RPF, de (landelijke) voorloper van de ChristenUnie. Hij stond aan de wieg van de fusie met de GPV, om uiteindelijk in 2000 te komen tot de ChristenUnie. Sinds 1999 was hij ook betrokken bij de lokale politiek. Hij nam zitting in uiteenlopende commissies, zoals de commissies Welzijn en Cultuur, Ruimte en grond en Financiën en bedrijfsvoering. Naast deze taken en functies was hij betrokken bij scholenvereniging De Akker en is hij al jaren actief lid voor wijkgemeente de Vredeskerk. 

Bert-Jan Dokter

Vanaf 2010 was Bert-Jan Dokter raadslid voor de Partij van de Arbeid, met een korte onderbreking van maart tot juli 2014. Als eenmansfractie was er niet veel wat hij niet deed. Er ontging hem weinig. Een kleine greep uit zijn politieke carrière: hij was lid van de commissies Bestuur en veiligheid, Samenleving (en Bestuur) en lid van de werkgroep verbindende democratie. De drijfveer van de heer Dokter is dat iedereen mee moet kunnen doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het aanbieden van de regenboogvlag tijdens het raadsdebat in maart 2021. 

Engbert Jan Ruitenberg

Engbert Jan Ruitenberg werd raadslid in 2009 en fractievoorzitter in 2015. Ook hij had vele rollen en taken binnen de gemeenteraad van Oldebroek. Ruimte was een terugkerend thema, eerst als commissielid Ruimte en grond en later als voorzitter van de commissie Ruimtegebruik en leefomgeving. Bovendien nam hij ook andere neventaken op zich, naast het gewone raadswerk. Een voorbeeld hiervan is de klankbordgroep raads- en statenleden van de Regio Zwolle. 

Chris Spijkerboer

Tussen 1998 en 2006 én tussen 2014 en 2022 zat Chris Spijkerboer in de gemeenteraad. Hij was lid van een lange lijst commissies, zoals Welzijn en cultuur, Algemene bestuurlijke zaken en Financiën, Economie, Milieu en Sociale Zaken. Rode lijn in zijn werk was zijn oog voor jongeren, bijvoorbeeld bij gesprekken over problemen op straat. Doen we wel voldoende aan preventie? En zo komen zijn dagelijks werk als docent en het raadswerk mooi bij elkaar.

Afscheidnemende raadsleden toegesproken

De andere raadsleden die niet terugkeren in de raad van Oldebroek zijn Eljakim Doorneweerd, Berend Jan Spijkerboer, Rik van de Beek, Gerrit Evink, Jacco Evink, Renske van der Veen-Schoonhoven en Anita Klein Gansei. Ook zij werden toegesproken door burgemeester Haseloop en door een collega uit de eigen fractie of raad.

20220329 Afscheid gemeenteraad - collage