Bijzondere raadsvergaderingen 29 en 30 maart 2022

Dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. Beide raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

Wat staat 29 maart op de agenda?

De vergadering van dinsdag 29 maart staat in het teken van het afscheid van de oude raad. Op de agenda staan de onderwerpen:

  • Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe raadsleden; rechtmatigheid verloop verkiezingen

De gemeenteraad in oude samenstelling onderzoekt na de verkiezingen de zogenoemde geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. Daarvoor is een kleine commissie uit de raad ingesteld. Dit wettelijk gebonden onderzoek richt zich met name op de vereisten van leeftijd, woonplaats en onverenigbare betrekkingen. De raad neemt vervolgens het besluit over de toelating van de nieuwe raadsleden.
Verder spreekt de gemeenteraad zich uit of de afgelopen verkiezingen rechtmatig, dat wil zeggen volgens de regels zijn verlopen. Daartoe baseert de raad zich op het proces-verbaal van de verkiezingen.

  • Afscheid raadsleden

Van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad wordt afscheid genomen. Er zijn toespraken van de burgemeester, fractievoorzitters en de vertrekkende raadsleden.

  • Afscheid wethouder de heer Bob Bergkamp.

De heer Bergkamp neemt afscheid als wethouder van Oldebroek.
Wat staat 30 maart op de agenda?
De vergadering van woensdag 30 maart richt zich op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

  • Beëdiging raadsleden

Voordat de leden van de nieuwe gemeenteraad hun functie kunnen uitoefenen, moeten zij elk afzonderlijk de eed of verklaring en belofte afleggen zoals die is voorgeschreven in de Gemeentewet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de datum van de vergadering waar u de stukken van wilt bekijken.

Bekijken raadsvergadering

De raadsvergadering volgt u vanaf 19.30 uur rechtstreeks via www.oldebroek.nl/gemeenteraad. Klik op de startknop op het ‘beeldscherm’ op de webpagina van deze vergadering. De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV. Het is mogelijk om eerdere vergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Vragen

Voor vragen over de vergaderingen kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00, mailadres: htabak@oldebroek.nl.