Energiefonds gemeente Oldebroek voor inwoners met een laag inkomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2022 is er een motie aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders is opgeroepen om te kijken naar mogelijkheden om inwoners met een laag inkomen een tegemoetkoming voor de hogere energielasten te bieden.

Voor mensen met een lager inkomen wordt het steeds moeilijker om de hoge energierekeningen te betalen. Vanuit het Rijk worden verschillende tegemoetkomingen met betrekking tot de hoge energieprijzen en energiearmoede beschikbaar gesteld, maar die zijn nog niet allemaal actief.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Ik ben blij dat we er in zijn geslaagd om een regeling te maken die inwoners met lagere inkomens nu een tegemoetkoming geeft. Dit fonds is speciaal bedoeld voor inwoners die in de tweede helft van 2021 al een probleem kregen door forse verhogingen van de energieprijzen. Daarnaast zijn er gelukkig vanaf 2022 ook landelijke regelingen bekend gemaakt. Ik hoop dat veel mensen kijken of zij in aanmerking komen voor deze regelingen. Een bezoek aan het Financieel Spreekuur is daarvoor een mooie gelegenheid.”

Een bijdrage vanuit dit energiefonds is mogelijk wanneer sprake is van een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm in combinatie met de hogere energietarieven in de periode tussen 1 september en 31 december 2021. De bijdrage vanuit het fonds is maximaal van € 100,- per maand over de maanden september, oktober, november en december. De totale bijdrage is dus maximaal € 400,- over deze maanden.

Er is een budget beschikbaar van € 20.000,-. Dit betekent dat wanneer er geen budget meer beschikbaar is, aanvragen niet meer in behandeling kunnen worden genomen voor een bijdrage vanuit het fonds.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor het energiefonds is te vinden op de pagina Bijdrage energiekosten. Inwoners zijn ook van harte welkom op het Financieel Spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in MFC de Brinkhof in Wezep. Tijdens dit spreekuur kunnen de medewerkers ook met de inwoner meekijken of er andere regelingen van toepassing zijn waardoor er iets meer ruimte ontstaat in de financiële situatie.