Geluidsontheffing voor bezinningsmoment voor Oekraïne

Voor het (landelijke) bezinningsmoment dat aanstaande zaterdag gepland staat i.v.m. de situatie in Oekraïne is deze geluidsontheffing verleend.

Aanvraag

Op 10 maart 2022 is uw aanvraag ontvangen voor een geluidsontheffing op 12 maart 2022, in verband met een “bezinningsmoment voor Oekraïne”, op het Raadhuisplein 1 in Oldebroek.

Besluit

Hierbij verleent het college u ontheffing van artikel 4:6 (geluid) van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het gebruiken van een omroepinstallatie danwel apparatuur voor (live) muziek tijdens een bezinningsmoment op het Raadhuisplein 1 in Oldebroek op zaterdag 12 maart 2022 van 14.00 tot 14.30 uur.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • de vergunninghouder houdt zich aan de geluidsvoorschriften zoals opgenomen in de Beleidsnotitie evenementen 2019 (zie bijlage) onderdeel Geluid onder I. Kleine evenementen (< 100 personen): de toegestane Geluidsbelasting op gevels van woningen van derden is een gemiddelde belasting (Leq,T ) van maximaal 65 dB(A) en 75 dB(C);
  • de vergunninghouder informeert de bewoners van nabijgelegen woningen, voor de aanvang van  de bijeenkomst, schriftelijk over de tijdstippen en de mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen voor de omgeving. Bij deze informatie is tenminste één telefoonnummer vermeld, waarmee contact kan worden opgenomen voor het krijgen van aanvullende informatie;
  • de vergunninghouder zorgt er voor op de hoogte te zijn van de actuele geldende adviezen van de RIVM over het voorkomen van verspreiding van besmettelijke ziekten. U neemt de aanbevolen maatregelen volgens deze adviezen van het RIVM over.

De leges voor de ontheffing bedragen € 67,40. De factuur wordt u separaat toegestuurd.

NB U dient een veilige verkeersafhandeling van de bezoekers te bevorderen en zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid.