Gemeente Oldebroek tekent hulpmiddelenconvenanten Wmo

Wethouder Liesbeth Vos ondertekent twee hulpmiddelen convenanten namens de gemeente Oldebroek. Eén convenant voor de inzet van maatwerk bij ingewikkelde hulpmiddelenvragen en één voor het meeverhuizen van hulpmiddelen bij verhuizing. Hiermee wordt de dienstverlening aan Wmo-cliënten verder verbeterd.

Gemeente Oldebroek zet zich in om verhuizingen van mensen met een hulpmiddel vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) soepel te laten verlopen. Daarom zijn met gemeenten, aanbieders van hulpmiddelen, revalidatiezorg, zorgkantoren en cliëntorganisaties twee landelijke convenanten aangegaan.

Geen onnodige belasting voor inwoner die gebruik maakt van Wmo

In de huidige situatie kan de verhuizing van een inwoner ertoe leiden dat zijn of haar hulpmiddel bij de gemeente waaruit men vertrekt moet worden ingeleverd. Via de nieuwe gemeente moet dan weer hetzelfde middel aangevraagd worden. Dit is een onnodig belastende situatie. In de convenanten leggen alle betrokken partijen formeel vast hoe ze in de praktijk willen werken. Gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren behouden hun eigen verantwoordelijkheid, maar deze landelijke afspraken dragen bij aan een betere dienstverlening bij ingewikkelde hulpmiddelen. Alle betrokken partijen kennen de afspraken en werken op dezelfde afgesproken manier. Door deze convenanten heeft de Wmo-cliënt geen last meer van een verhuizing en kan hij of zij de huidige hulpmiddelen blijven gebruiken. Want verhuizen levert al genoeg stress op!