Gijs van den Brink vindt opnieuw eerste kievitsei Oldebroek

Vrijwilliger van de Weidevogelbescherming Randmeerkust, de heer Gijs van den Brink heeft op donderdag 17 maart het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden. Het is gevonden op een stuk weiland aan de Polweg in het buitengebied van Oosterwolde. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg heeft maandag 21 maart, samen met de bevlogen vogelbeschermer, het nest bekeken.

Gijs van den Brink is dit jaar de gelukkige vinder van het eerste Oldebroekse nest. In het nest lagen 4 eieren. Ook in voorgaande jaren vond hij regelmatig het eerste nest. Traditiegetrouw ontving hij als dank voor zijn vondst een oorkonde, uit handen van de wethouder. Wethouder Vos is blij met de verdiensten van Van Den Brink en andere weidevogelbeschermers: “Samen zorgen jullie er voor dat er, ieder jaar weer, heel wat nesten worden gespaard. Jullie inzet hiervoor en ook de inzet van de agrariërs is heel bijzonder én heel belangrijk. Dank daarvoor!”

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met de vondst van het allereerste kievitsei van 2022 op 9 maart, in de gemeente Hof van Twente, is het weidevogelseizoen 2022 officieel begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers van weidevogelbescherming Randmeerkust en boeren. Zij trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om nesten te zoeken en te beschermen. Nesten van de kievit, maar ook van andere weidevogels, zoals de grutto en de tureluur worden gemarkeerd en vervolgens door agrariërs ontzien. Zo krijgen de vogels de kans vroeg en succesvol te broeden. Meer informatie over de weidevogelbescherming vindt u op weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl.

20220329 eerste-kievitsei_vandenbrink-kolkman-vos