Inwoners positief over dienstverlening en ondersteuning op gebied van werk en inkomen

De gemeente Oldebroek heeft een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die in 2021 ondersteuning op het gebied van werk en inkomen ontvingen. De resultaten van het vragenlijstonderzoek laten zien dat deze inwoners tevreden zijn over het contact met en de ondersteuning van de medewerkers werk en inkomen van het Sociaal Team van de gemeente.

91% vindt dat de medewerkers op een prettige manier met hen omgaan en 85% vindt dat de medewerkers de tijd nemen om te luisteren en dat de medewerkers hen serieus nemen. Ook vindt 91% dat de medewerkers zich aan de afspraken houden. Driekwart van de respondenten zegt tevreden te zijn over het verloop van het traject met de werkcoach. De respondenten geven de medewerkers werk en inkomen van het Sociaal Team van de gemeente gemiddeld een 8,2. In de informatievoorziening zit nog ruimte voor verbetering: 77% geeft aan voldoende informatie te krijgen over de diensten die het Sociaal Team kan aanbieden. De gemeente gaat kijken hoe dit verder verbeterd kan worden, om ervoor te zorgen dat alle inwoners de informatie krijgen die zij nodig hebben.