Live meekijken met de zitting van het centraal stembureau

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur heeft het centraal stembureau een zitting en stelt de officiële uitslag vast. U kunt deze zitting live volgen via internet.

Naar de uitzending

U kunt eventuele bezwaren inbrengen over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen. Het centraal stembureau neemt deze bezwaren op in het proces-verbaal zodat de gemeenteraad er kennis van kan nemen wanneer zij de geldigheid van de verkiezing beoordelen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. De gemeente publiceert het proces-verbaal op internet.

Als u bewaar wilt maken, kunt u tijdens deze zitting bellen met nummer 06 50 09 26 85. U krijgt dan een digitale Teams uitnodiging zodat u tijdens de zitting uw bezwaar voor kunt leggen.