Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek

In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeenten Nunspeet en Elburg en in een deel van de gemeente Oldebroek de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Er zijn geen gevolgen voor het huidige gebruik van het elektriciteitsnet door consumenten, ondernemers en bekende woningbouwplannen

De capaciteit van het net kan niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden. Denk aan de snelgroeiende economie, de digitalisering, snelle huizenbouw en verduurzaming van de energievoorziening. Door deze drukte is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt in een groot deel van de gemeente Nunspeet, de gemeente Elburg en een deel van de gemeente Oldebroek.

Geen gevolgen voor reguliere stroomlevering

De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor het huidige gebruik van het elektriciteitsnet door consumenten, ondernemers en bekende woningbouwplannen. “Dit is voor onze gemeente een zorgwekkende ontwikkeling. Gelukkig is bij de capaciteitsberekening door Liander wel rekening gehouden met bij hen bekende bouwplannen, zoals in Oldebroek West en Oosterwolde. En het terugleveren van energie via zonnepanelen op het dak wordt hierdoor niet nog verder benadeeld. Door dit besluit van Liander wordt de zoektocht naar alternatieve vormen van elektriciteitsopwek en –opslag nog belangrijker”, zegt wethouder Bob Bergkamp. “Uit navraag bij Liander blijkt gelukkig ook dat bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp in een woning wel kan doorgaan en dat kleine woonprojecten van 5-6 woningen op diverse plekken doorgang kunnen vinden.” 

Knelpunten in levering aan grootverbruikers

Het elektriciteitsstation Nunspeet is het station dat een groot deel van Noord-Veluwe van elektriciteit voorziet. De knelpunten op dit station en onderliggende stations (regelstation Hoge Enk en schakelstation De Koekoek) raken de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet. Door diverse ontwikkelingen is de maximale capaciteit van dit station sneller bereikt dan verwacht. De grootste gevolgen zijn er voor grootverbruikers in deze gebieden. Liander kan dergelijke bedrijven, die zich hier willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, pas helpen wanneer het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren.

Energienet van de toekomst

De structurele oplossing is het verzwaren en uitbreiden van het net. Hiervoor is uitbreiding van de capaciteit van het station nodig. Het overleg hierover is reeds gestart. De bouw zelf kost 1,5 tot 2 jaar, maar met het doorlopen van de ruimtelijke procedures duurt de realisatie hier zo’n 4 tot 6 jaar. Netbeheerders zijn volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Zij bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. 

Kijk voor meer informatie of bij vragen op de website van Alliander.