Nieuwbouw Oosterburgh in Oosterwolde van start

Met het leggen van een grote puzzel werd woensdagmiddag 9 maart 2022 de bouw van nieuwbouwproject Oosterburgh officieel gestart. Deze prettige nieuwbouwwijk komt aan de noordkant van Oosterwolde.

Oosterburgh is ruim verkaveld, waarbij de bestaande watergangen, groene bomensingels en houtwallen de begrenzing van de bebouwing zijn. Zo wordt de nieuwbouw perfect ingepast in de bestaande structuur van de omgeving. Het gaat om 68 nieuwbouwwoningen aan de Schiksweg/Groote Woldweg, waarvan 15 woningen beschikbaar komen voor de sociale huur. De woningen worden gasloos en BENG (Bijna Energieneutraal) gerealiseerd.

Tijdens co-creatieavonden hebben omwonenden en belangstellenden hun inbreng gegeven. Het resultaat is een ontwerp met een grote variatie in koop- en huurwoningen. Een gedeelte van de woningen wordt gerealiseerd door Fijn Wonen, deze woningen staan voor wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Per dag wordt er een complete woning geplaatst, voorzien van sanitair en installaties. De overige kavels voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen kunnen kopers zelf ontwerpen en vormgeven. Gezien de enorme belangstelling en de krapte op de woningmarkt is besloten om de vervolgfases versneld, dit voorjaar al, in de verkoop te brengen.