Resultaten enquête: vijf knelpunten op de Zuiderzeestraatweg

Hoe beleven inwoners en ondernemers aan de Zuiderzeestraatweg de verkeersveiligheid? Wat vinden zij het meest problematisch en welke oplossingen zien zij voor zich? Met de resultaten van de enquête en alle andere beschikbare data over de verkeersveiligheid wordt in overleg met de provincie gezocht naar welke verbeteringen er op de Zuiderzeestraatweg op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

In oktober 2021 is er een enquête gehouden onder de aanwonenden over de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg in de gemeente Oldebroek. Er zijn 86 brieven ontvangen, ieder met één of meerdere knelpunten en de gewenste oplossingen. Het aantal brieven laat zien dat het onderwerp leeft. 

Vijf knelpunten

Uit de inzendingen van aanwonenden zijn de vijf meest genoemde knelpunten vastgesteld. Deze vijf knelpunten zijn:

  • Er wordt te hard gereden,
  • De ervaring is dat het te druk is,
  • Het is moeilijk en gevaarlijk om over te steken,
  • Er rijdt te veel groot vracht- en landbouwverkeer,
  • Bij een aantal uitritten is het heel moeilijk en gevaarlijk om de weg op te rijden, zeker in de spits.

Gewenste oplossingen

Aanwonenden is ook gevraagd om voor ieder genoemd knelpunt één of meerdere oplossingen aan te geven, die de problemen kunnen verminderen. De vijf meest genoemde oplossingen zijn:

  • Verbeteren van de weginrichting: meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een betere scheiding van het grote, snelle verkeer.
  • Verbeteren oversteekpunten: de bestaande oversteekplaats verbeteren en/of meer oversteekplaatsen toevoegen.
  • Snelheidslimiet omlaag: de maximaal toegestane snelheid verlagen van 80 naar 60 (buiten de bebouwede kom) en van 50 naar 30 (binnen de bebouwde kom).
  • Snelheidsremmende maatregelen: meer snelheidsremmende maatregelen invoeren, zoals bijvoorbeeld drempels.
  • Handhaving: meer handhaving op snelheidsovertredingen. 

Verkeersveiligheid op de korte termijn verbeteren

De gemeente kan niet zelfstandig beslissingen nemen over alle mogelijke oplossingen, omdat de  Zuiderzeestraatweg een provinciale weg is. Het gemeentebestuur heeft met de uitkomsten van de enquête en alle andere beschikbare data op het gebied van de verkeersveiligheid wel belangrijke informatie in handen voor het overleg met de provincie. Het uitgangspunt hierbij is om op de bovenstaande punten snel verbeteringen voor de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek door te voeren.