Maart 2023

 • Feestelijke start nieuwbouw laatste fase Oosterburgh in Oosterwolde

  28 maart 2023

  Met de onthulling van een model-insectenhotel werd woensdagmiddag 22 maart 2023 de bouw van de laatste fase van het nieuwbouwproject Oosterburgh officieel gestart. Wethouder Beerd Flier van de gemeente Oldebroek deed de onthulling. In nauwe samenwerking met UWOON en de gemeente Oldebroek heeft Van Wijnen het nieuwbouwplan ontwikkeld. De huur- en koopwoningen worden gerealiseerd door Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen.

 • Eerste kievitsei in Oldebroek gevonden door Gerrit Hulshof

  28 maart 2023

  Weidevogelvrijwilliger Gerrit Hulshof heeft op vrijdag 17 maart het eerste kievitsei in de gemeente Oldebroek gevonden. Het is gevonden op een perceel bij de Oosterbroekweg in Oldebroek. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing heeft dinsdagmiddag 21 maart samen met Gerrit Hulshof en Jan Slagboom, vrijwilligerscoördinator van de Weidevogelbescherming Randmeerkust, het nestje bekeken.

 • Aandacht voor gezonde leefstijl in groep 4

  28 maart 2023

  Van 13 tot en met 17 maart gingen groepen 4 in de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag met een gezonde leefstijl in de Fitweek. Tijdens deze week – een initiatief van Stichting WIEL en Goed Bezig Oldebroek – gingen de kinderen in de klas en thuis bezig met de thema’s gezond eten, water drinken en bewegen. In de klas kregen de kinderen les over fitheid, spijsvertering en de schijf van vijf.

 • Vergaderingen raadscommissies april 2023

  28 maart 2023

  De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 5 april en donderdag 6 april bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook digitaal volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

 • Mantelzorg Verwendag op zaterdag 13 mei

  28 maart 2023

  Het voorjaar is tegenwoordig de periode waarin we de Verwendag voor mantelzorgers organiseren. We nodigen u graag uit op zaterdag 13 mei in MFC De Brinkhof in Wezep.

 • Tegemoetkoming Energiekosten voor MKB

  28 maart 2023

  Bent u MKB'er? Het loket voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is sinds dinsdag 12 maart geopend. Als u relatief veel energiekosten maakt, dan kunt u hier tot 2 oktober 2023 compensatie voor aanvragen.

 • Dorpsgesprekken over Verkeer en Vervoer in april

  28 maart 2023

  Bent u benieuwd naar de eerste resultaten van onze enquête Verkeer en Vervoer? Wilt u met de gemeente meedenken over of meewerken aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan? Heeft u wensen of ideeën? Deze kunt u met ons delen tijdens een van de inloopavonden die we in april organiseren in Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.

 • Zorgen doen we samen

  28 maart 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Storing: Gemeente momenteel telefonisch niet bereikbaar

  27 maart 2023

  Door een storing zijn wij momenteel niet bereikbaar. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

 • Gemeente Oldebroek vraagt inwoners om input beleidsvisie sociaal domein 2024 – 2027

  26 maart 2023

  Deze week ontvangen alle inwoners van de gemeente Oldebroek een speciale kaart in de bus. De kaart is een oproep om een korte enquête in te vullen. Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed en fijn leven is, voor iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? En waar moet nog extra aandacht voor zijn? De gemeente vraagt inwoners om door het invullen van de enquête via www.oldebroek.nl/kleurgeven antwoord te geven op deze vragen.

 • Noord-Veluwse gemeenten én waterschap blijven samenwerken aan een klimaatrobuuste regio

  24 maart 2023

  Op 23 maart 2023 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

 • College van B&W op werkbezoek bij de Hoeve op Vollenhof

  22 maart 2023

  Op dinsdag 21 maart 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan zorg- en werkboerderij de Hoeve op Vollenhof in Wezep. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd over het bedrijf door de eigenaren Pierre en Fidessa Schoonhoven.

 • Takkenroute op 23 maart

  21 maart 2023

  Op donderdag 23 maart organiseert de gemeente weer de takkenroute. U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL.

 • Stremming Zomerdijk Noordeinde

  21 maart 2023

  In verband met wegwerkzaamheden zal de Zomerdijk, tussen de grens van de bebouwde kom van Noordeinde en het voormalige gemaal (Zomerdijk 32), vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 19 mei worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

 • Vaststelling visie woningbouw Noordeinde

  21 maart 2023

  Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Oldebroek de visie Woningbouw Noordeinde vastgesteld. De visie is vastgesteld volgens het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Binnen de visie Woningbouw Noordeinde is ook een afwegingskader, gebaseerd op een kwaliteiten- en belemmeringenkaart, ontwikkeld om woningbouwinitiatieven concreter te kunnen toetsen.

 • Gratis compost als dank voor het scheiden van GFTe-afval

  21 maart 2023

  Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen zaterdag 25 maart 2023 gratis compost ophalen. Met deze actie bedanken we u voor het goed scheiden van Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFTe).

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 9 maart 2023?

  21 maart 2023

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 9 maart 2023 verschillende besluiten genomen.

 • Vaccineren tegen HPV-kanker

  21 maart 2023

  Jongens en meisjes die in 2023 tien jaar worden, ontvangen in maart of april een uitnodiging om de HPV-vaccinatie te halen. HPV is een zeer besmettelijk virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. De vaccinatie beschermd tegen 6 soorten kanker door HPV.

 • Dit muj zien!

  21 maart 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Noord-Veluwse scholen strijden tegen textielafval

  17 maart 2023

  Van 20 maart tot en met 13 april 2023 vindt de Textiel Race Noord-Veluwe plaats. Tien scholen leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel. Wethouder Beerd Flier was aanwezig bij de gastles bij CBS de Bron in Wezep om de leerlingen succes te wensen! Na een gastles nemen ze het tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleding en oud textiel in te zamelen. Het opgehaalde textiel en kleding wordt hergebruikt en gerecycled. En de school die het meeste inzamelt wint ook nog eens een geheel verzorgde schoolreis. Zo maakt de Textiel Race het inzamelen van textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk!

 • Gemeenten Noord-Veluwe blijven krachten bundelen voor een duurzame regio

  15 maart 2023

  Op 15 maart 2023 stemden de gemeenten op de Noord-Veluwe in met de Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie I Energietransitie 2023-2024. Het gaat om de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. De samenwerkende gemeenten willen de komende jaren samen concrete projecten realiseren, die structureel bijdragen aan onder meer het verminderen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, het gezamenlijke doel van alle gemeenten.

 • Cultuurnota gemeente Oldebroek vastgesteld: ‘’Samen naar een breed cultuurbeleid’’

  15 maart 2023

  Donderdagavond 9 maart heeft de gemeenteraad unaniem de eerste nota cultuurbeleid voor de gemeente Oldebroek vastgesteld. De gemeente heeft veel opgebouwd op cultuurgebied en ondersteunt dit met subsidieregelingen. Via de cultuurnota spreekt de gemeente haar ambities uit voor de komende jaren. Er wordt gewerkt vanuit drie thema’s, waaruit de waarde van cultuur voor de samenleving blijkt.

 • Vacature adviesraad Sociaal Domein

  14 maart 2023

  Wilt u zich inzetten voor de samenleving? Kom de adviesraad Sociaal Domein versterken

 • Presentatie Lokaal Sportakkoord met Erben Wennemars

  14 maart 2023

  Op woensdag 22 maart wordt er een avond in Kulturhus de Talter georganiseerd waarin de doelen van het sportakkoord worden gepresenteerd. Ook worden er concrete aanvullende acties bedacht. Erben Wennemars, voormalig topschaatser, inspireert de aanwezigen met zijn verhaal over bewegen en leefstijl.

 • Banenmarkt in Elburg

  14 maart 2023

  Op 23 maart is er in Restaurant De Haas in Elburg, speciaal voor inwoners uit de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem en Nunspeet, een banenmarkt. In de sectoren Bouw, Groen, Techniek en Transport & Logistiek is veel werk. Zoek je een (andere) baan en heb in je interesse om in een van die sectoren aan de slag te gaan? Kom dan zeker kennismaken! Alle sectoren zijn aanwezig dus ook kom ook langs als je werk zoekt in bijvoorbeeld de zorg, groen of horeca.

 • Gemeente kan verder aan de slag met Versneld Wonen

  14 maart 2023

  Op 22 februari heeft de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving zich positief uitgesproken over de vijf sporen om versneld (extra) woningen te realiseren in de gemeente Oldebroek. Na de positieve reactie van de commissie, zijn we meteen gestart met de verdere uitwerking van deze sporen. Dat is nodig, want de behoefte aan extra woningen is groot. De raad gaf aan de inbreng van onze inwoners in de vijf sporen terug te zien.

 • Ik kom graag snuffelen…

  14 maart 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Informatieavond Entreelocatie H2O op 23 maart

  14 maart 2023

  Op donderdag 23 maart organiseert gemeente Oldebroek in De Schakel in Wezep een informatieavond over het proces rondom het opstellen van het bestemmingsplan voor de Entreelocatie H2O: de plek van het huidige talud van de Voskuilerdijk, tegen de rand van Bedrijvenpark H2O. Deze locatie is straks, als de nieuwe afrit op de A28 gerealiseerd is, prominent zichtbaar en vanaf dan het visitekaartje voor de nieuwe entree van Wezep en Bedrijvenpark H2O. De informatieavond duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.

 • Gemeente vraagt inwoners input voor Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

  13 maart 2023

  De gemeente Oldebroek vraagt inwoners om via een online enquête hun mening te geven over de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente Oldebroek. De input uit deze enquête gebruikt de gemeente om het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) te actualiseren. Het huidige verkeersbeleid dateert namelijk uit 2005. In het GVVP staat hoe de infrastructuur eruit moet zien en welke andere verkeersmaatregelen nodig zijn voor een bereikbare, leefbare en verkeersveilige gemeente in de komende jaren. De resultaten worden in april gepresenteerd tijdens drie inloopavonden in Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.

 • Burgemeester sluit woning in Oldebroek

  13 maart 2023

  Burgemeester Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek heeft besloten om een woning aan de Zuiderzeestraatweg te Oldebroek te sluiten voor de duur van 3 maanden. In de woning werd door de politie op 10 januari 2023 een handelshoeveelheid hennep, een doorgeladen vuurwapen en munitie aangetroffen.

 • Veluwse gemeenten en provincie blijven investeren in integrale aanpak Vitale Vakantieparken

  10 maart 2023

  Op 9 maart 2023 ondertekenen bestuurders van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025.

 • Noord-Veluwe tekent woondeal met minister De Jonge om woningtekort aan te pakken

  09 maart 2023

  De Noord-Veluwse gemeenten en woningcorporaties tekenden op woensdag 8 maart 2023 in Zutphen de regionale woondeal Noord-Veluwe met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris. Hiermee spreken zij af het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. De woondeal beschrijft hoeveel woningen er in de regio gebouwd worden tot en met 2030, waar dit gaat gebeuren en wat het aandeel betaalbare woningen zal zijn.

 • Live meekijken met de raadsvergadering

  09 maart 2023

  Op donderdag 9 maart 2023 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Militaire oefeningen

  07 maart 2023

  Op vrijdag 10 en donderdag 16 maart wordt er een militaire oefening gehouden in de omgeving Hattemerbroek en Wezep.

 • College van B&W op werkbezoek bij van Werven Infra & Recycling

  07 maart 2023

  Op dinsdag 21 februari 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan van Werven Infra & Recycling. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd door Wilfred van Werven over het familiebedrijf.

 • Hulp bij belastingaangifte

  07 maart 2023

  Het is weer tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek biedt inwoners ondersteuning bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022, in samenwerking met Sociaal Raadslieden van Stimenz, Schuldhulp Maatje en Humanitas. Deze gratis hulp is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en die geen koophuis, eigen bedrijf of hoog eigen vermogen hebben.

 • Het plaatsen van een CO-melder redt levens

  07 maart 2023

  Bij het stoken in huis komt koolmonoxide (CO) vrij. Het is niet te zien of te ruiken. De symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken erg op een griepje. Ze worden daardoor vaak te laat herkend. Een zeer ernstige vergiftiging kan leiden tot een hartstilstand of coma. Een CO-melder waarschuwt voor een tekort aan zuurstof in huis.

 • Wie nomineert u voor de Witte Anjer Prijs?

  07 maart 2023

  Een vriend(in), familielid, kennis of collega in het zonnetje zetten voor zijn of haar inzet voor erkenning en waardering van veteranen in Nederland? Dat kan door een nominatie aan te dragen voor de Witte Anjer Prijs!

 • Waar besluit de gemeenteraad op donderdag 9 maart over?

  07 maart 2023

  Donderdag 9 maart begint om 19.30 uur de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering vindt voor de raadsleden en het publiek plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Onder het kopje “Bekijken raadsvergadering” kunt u lezen hoe u de vergadering ook op afstand kunt volgen door een livestream op internet en Loco TV.

 • Raak elkaar niet kwijt

  07 maart 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Vijf gemeenten van de Kop van de Veluwe organiseren verkiezingsdebat

  06 maart 2023

  Op woensdag 15 maart 2023 gaan we naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Met uw stem bepaalt u mee wie beslissingen neemt over onder meer de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden, doorgaande wegen, openbaar vervoer en het verlenen van milieuvergunningen aan bedrijven in de provincie Gelderland. Het verkiezingsdebat vindt plaats op donderdag 9 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

 • De mooiste plekken van Oldebroek; Dit muj zien!

  03 maart 2023

  Met een betrokken gemeenschap van ongeveer 24.000 inwoners leven er minstens zoveel herinneringen, verhalen en ervaringen op bijzondere plekken binnen de gemeente Oldebroek. Met het project ‘Dit muj zien!’ wil de gemeente zoveel mogelijk van deze plekken en verhalen ontdekken én delen. De gemeente vraagt in de maanden maart en april haar inwoners, organisaties en ondernemers om hun mooiste, favoriete of meest geliefde plekken te delen via www.oldebroek.nl/ditmujzien.