Cultuurnota gemeente Oldebroek vastgesteld: ‘’Samen naar een breed cultuurbeleid’’

Donderdagavond 9 maart heeft de gemeenteraad unaniem de eerste nota cultuurbeleid voor de gemeente Oldebroek vastgesteld. De gemeente heeft veel opgebouwd op cultuurgebied en ondersteunt dit met subsidieregelingen. Via de cultuurnota spreekt de gemeente haar ambities uit voor de komende jaren. Er wordt gewerkt vanuit drie thema’s, waaruit de waarde van cultuur voor de samenleving blijkt.

Cultuur en maatschappelijke opgaven

Cultuur helpt bij een positieve gezondheid en de innovatieve kracht van kunst en cultuur is een antwoord op onze maatschappelijke opgaven. We gaan beeldende kunst en erfgoed beter belichten, naast muziek waar in Oldebroek al aandacht voor is.

Verbinding en ontmoeting

Cultuur kun je alleen beoefenen of ervaren, maar ook vooral met elkaar, jong en oud. Wij vinden het verenigingsleven heel belangrijk en bieden vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om kaderleden deel te nemen aan trainingen, om hun organisaties vitaal en toekomstbestendig te houden.

Een aantrekkelijke gemeente

Cultuur maakt de gemeente aantrekkelijk en we onderscheiden ons met ons landschap en (historische) gebouwen van andere gemeenten. Een goede culturele infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Culturele rijkdom koesteren

Wethouder Beerd Flier: “De gemeente Oldebroek heeft een culturele rijkdom die we koesteren en waarvan we wensen dat een ieder deze mee kan beleven. Cultuur is van enorm belang voor onze inwoners en de maatschappij in brede zin. Wat zou het leven er anders uitzien zonder muziek om van te genieten, schilder- en beeldhouwkunst om te bewonderen, architectuur om te verwonderen en een boek om te fantaseren. Culturele uitingen maken ons leven rijker en ondersteunen ons bij moeilijke dingen in het leven.”

Vervolg

Door de vaststelling van de cultuurnota, worden er twee subsidieregelingen uitgewerkt (voor deskundigheidsbevordering en de Culturele Parel van Oldebroek). Op die manier kunnen organisaties snel gebruik maken van de mogelijkheden die het nieuwe beleid hen biedt. Benieuwd naar de cultuurnota? Kijk dan op www.oldebroek.nl/cultuurnota.