Gemeente kan verder aan de slag met Versneld Wonen

Op 22 februari heeft de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving zich positief uitgesproken over de vijf sporen om versneld (extra) woningen te realiseren in de gemeente Oldebroek. Na de positieve reactie van de commissie, zijn we meteen gestart met de verdere uitwerking van deze sporen. Dat is nodig, want de behoefte aan extra woningen is groot. De raad gaf aan de inbreng van onze inwoners in de vijf sporen terug te zien.

Extra woonruimte op eigen erf

Wat betekent dit dan concreet? Allereerst zijn we aan de slag gegaan met beleidswijzigingen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om extra woonruimte op het eigen erf (spoor 1) te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor het benutten van een bijgebouw of het uitwerken van een verruiming van de bouwmogelijkheden bij woningsplitsing. Daarnaast werken we de (nieuwe) mogelijkheden uit in een helder overzicht, zodat inwoners snel duidelijkheid hebben over wat er wel en niet kan. Ook verkennen we de mogelijkheden voor de zogenaamde ‘één-loket-gedachte’. Hierbij gaat het erom dat inwoners op één plek terecht kunnen met vragen over de mogelijkheden voor dit spoor: extra woonruimte op het erf. Dat er direct duidelijk wordt óf en welke mogelijkheden er zijn.

Tijdelijke woningen

Verder werkt de gemeente de business case voor tijdelijke woningen (spoor 2) in Oldebroek samen uit met woningcorporaties, waarbij de inbreng van omwonenden ook nog wordt gevraagd. Op basis van criteria van bewoners wordt nog nader onderzoek gedaan naar een mogelijke tweede locatie voor tijdelijke woningen, bij voorkeur in Wezep.

Starters en doorstroming

Ondersteuning van starters (spoor 3) kon ook op steun van de raad rekenen, met name ook het CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) in Noordeinde. De initiatiefnemers van het CPO kunnen direct verder aan de slag en de gemeente gaat hen zo goed mogelijk ondersteunen. Voor de doorstroming van - met name oudere - inwoners (spoor 4), gaat de gemeente in overleg met vrijwilligersorganisaties. Dit met als insteek om de mogelijkheden te inventariseren om oudere inwoners te ondersteunen bij hun voornemen om te verhuizen vanuit een koopwoning. Daarnaast zijn er inwoners die een dusdanig grote koopwoning achterlaten, dat er meerdere woningen in gerealiseerd kunnen worden. We toetsen of er voor deze inwoners bij nieuwbouwprojecten een voorrangsregeling haalbaar is.

Versnelling reguliere woningbouwprojecten

Waar de inzet van extra medewerkers kan zorgen voor een versnelling van reguliere woningbouwprojecten (spoor 5), zullen we daar ook zeker op inzetten. Ondanks de uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt. Om de procedures rondom woningbouwprojecten te versnellen, kijken we ook naar de mogelijkheden om in gebieden of in kernen meerdere bestemmingsplanwijzigingen in één keer te realiseren.

Meer weten?

Meer weten over Versneld Wonen? Kijk op oldebroek.nl/versneldwonen.