Informatieavond Entreelocatie H2O op 23 maart

Op donderdag 23 maart organiseert gemeente Oldebroek in De Schakel in Wezep een informatieavond over het proces rondom het opstellen van het bestemmingsplan voor de Entreelocatie H2O: de plek van het huidige talud van de Voskuilerdijk, tegen de rand van Bedrijvenpark H2O. Deze locatie is straks, als de nieuwe afrit op de A28 gerealiseerd is, prominent zichtbaar en vanaf dan het visitekaartje voor de nieuwe entree van Wezep en Bedrijvenpark H2O. De informatieavond duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.

Vorig jaar heeft het college de visie voor de Entreelocatie H2O vastgesteld. De raad heeft hier op 2 juni 2022 mee ingestemd. De visie is geen concreet plan, maar geeft de kaders en ambities weer die in het bestemmingsplan worden uitgewerkt. De bedoeling is om op de Entreelocatie H2O de nieuwe carpoolplaats en twee bedrijfskavels te realiseren. Het type bedrijvigheid, de bouwhoogte en de uitstraling van de gebouwen op deze bedrijfskavels zijn anders dan in het omliggende gebied. De kaders en ambities hiervoor zijn beschreven in de visie.

Van visie naar bestemmingsplan

Tijdens de informatieavond informeert de gemeente belangstellenden over deze kaders en ambities én over het proces rondom het opstellen van het bestemmingsplan. Door tijdens de avond mee te denken en mee te praten, leveren inwoners en ondernemers waardevolle informatie die de gemeente mee kan nemen bij het verder uitwerken van het bestemmingsplan.

Van harte welkom

Belangstellenden zijn op donderdag 23 maart van harte welkom in De Schakel aan de Oranjeboomlaan 27 in Wezep. Inlopen kan vanaf 19.15 uur. De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur met een presentatie. Daarna is gelegenheid om in kleiner verband in gesprek te gaan. De avond eindigt rond 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Afbeelding: overzichtskaart met de Entreelocatie H2O in roze aangegeven.