Veluwse gemeenten en provincie blijven investeren in integrale aanpak Vitale Vakantieparken

Op 9 maart 2023 ondertekenen bestuurders van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland het nieuwe programmaplan Vitale Vakantieparken 2023-2025.

 Dit betekent dat zij de komende jaren intensief blijven samenwerken aan de versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie op de Veluwe. Naast de provincie hebben de volgende gemeenten zich aan de aanpak verbonden: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Samen verder

“De voortdurende dynamiek in de sector en op de Veluwe vraagt continu om nieuwe antwoorden. Al 10 jaar lang pakken we samen allerlei vraagstukken aan. Dat heeft zeker z’n vruchten afgeworpen, maar we zijn nog (lang) niet klaar. Juist door samen te blijven werken staan we sterker en komen we verder”, aldus Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken. De gemeenten spreken hiermee de ambitie uit om in 2035 op de Veluwe alleen nog vitale, duurzame en toekomstbestendige parken te hebben, waar gasten graag komen en die bijdragen aan een vitale Veluwe.

Focus op Innovatie, herstructurering en duurzaamheid

Het programma Vitale Vakantieparken gaat zich de komende jaren focussen op drie thema’s: Innovatie, Herstructurering en Duurzaamheid. Concreet betekent dit meer aandacht voor het ondersteunen en vernieuwen van de parken (ondernemers en eigenaren) gericht op een betere toekomst. Dat we samen blijven werken aan de ruimtelijke opgaven rond gebiedsontwikkeling en transformatie. Belangrijk is dat we de verduurzaming van de vakantieparken actief gaan ondersteunen. Daarvoor is een nieuw project gestart, het Park van de Toekomst. Hiermee gaan we samen met de met de parken allerlei initiatieven oppakken rondom onderwerpen als energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de middelen van de Regiodeal Veluwe.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken via 06 45 62 81 08 of robvandenhazel@vitalevakantieparken.nl.

Groepsfoto afgevaardigden verbonden gemeentes. Van links naar rechts : wethouder Wenzkowski (Apeldoorn), wethouder Nienhuis (Heerde), wethouder Weidema (Ermelo), wethouder Heere (Epe), voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken  Lambooij (tevens Burgemeester Putten), Gedeputeerde Van ’t Hoog (Provincie Gelderland), wethouder Oosterwijk (Barneveld), wethouder Flier (Oldebroek) en wethouder De Pater (Ede).