Noord-Veluwse gemeenten treden toe tot Fryslân Miljeu

De Noord-Veluwse gemeenten Oldebroek, Elburg, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet zijn al aandeelhouder van Fryslân Miljeu (onderdeel van Omrin) voor de verwerking huishoudelijk restafval. De vijf gemeenten treden nu ook toe voor de inzameling van drie afvalstromen: huishoudelijk restafval, GFTe, oud papier en karton.

Duurzame samenwerking

De gemeenten willen een duurzame en efficiënte samenwerking met garantie voor de invulling van het huishoudelijk afvalbeheer. Als aandeelhouder hebben de gemeenten invloed en zeggenschap. Zo kan er beter gestuurd worden op duurzaamheid, blijven de kosten stabieler en meer voorspelbaar, is er meer controle mogelijk op het afvalbeheer en een geschikte structuur om de levering van diensten in de toekomst mogelijk uit te breiden. 

Publieke inzamelorganisatie

Fryslân Miljeu is een publieke organisatie waarvan gemeenten aandeelhouders zijn en die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval. Er wordt een regionale uitvoeringsorganisatie opgericht die de inzameling in de Noord-Veluwe gaat verzorgen. Deze inzameling start in de vijf gemeenten vanaf 1 januari 2026. De komende periode staat in het teken van voorbereidingen en het vinden van een geschikte locatie.