Vergaderingen raadscommissies april 2024

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 3 april en donderdag 4 april bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook online volgen, zie hieronder bij ‘Uitzending’.

Wat staat er op de agenda?

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 3 april 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg en de Hagen.
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 2.
 • Initiatiefvoorstel ChristenUnie: mogelijkheden voor collectief wonen in Oldebroek.

Zonder bespreking:

 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 407 (Oldebroek).
 • Voorstel: ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 9 (Oldebroek).
 • Voorstel: ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 70 en 70A (Oldebroek).
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 19 (Oldebroek).
 • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Geldersesluis 7 (Noordeinde).

Financiën & Bedrijfsvoering en Samenleving & Bestuur (F&B en S&B gecombineerd), donderdag 4 april 2024, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking:

 • Voorstel: verbeteren kantoorhuisvesting en verduurzaming MFC de Brinkhof (Wezep).
 • Voorstel: vaststellen notitie reserves en voorzieningen 2024.
 • Informatief: strategisch I&A informatiebeleidsplan H2O 2022-2027.
 • Voorstel: vaststellen nieuwe algemene subsidieverordening.
 • Informatief: rapportage Sociaal Domein 4e kwartaal 2023.

Zonder bespreking:

 • Voorstel: toestemming verlenen wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De commissies hebben een eigen postlijst met hoofdzakelijk informatie van het college van B&W voor de raad. Er kunnen door de commissie onderwerpen van de postlijst bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda gezet.

Bijbehorende documenten

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).

Uitzending

U kunt de commissievergaderingen ook rechtstreeks volgen op internet. Op woensdag 3 april en donderdag 4 april kan dat via het ‘beeldscherm’ / de video op de webpagina van de betreffende vergadering, zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender).
Het is ook mogelijk om achteraf de vergadering of een deel daarvan te bekijken. Kijk op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreffende vergadering of onder ‘Overzichten’. De vergadering wordt tevens uitgezonden door Loco TV.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u uiterlijk dinsdag 2 april vóór 12.00 uur contact opnemen met de griffie.

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming

De vergaderingen van de commissies en gemeenteraad zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid opgenomen en uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als bezoeker van een vergadering kunt u in beeld komen. Overleg vooraf met de griffie voor een oplossing als u dat bij bezoek aan een vergadering niet wilt.

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via 0525 63 82 00 of htabak@oldebroek.nl.