Onttrekkingsverbod oppervlaktewater vanaf maandag 18 mei 2020

Vanaf aanstaande maandag 18 mei 2020 mag er geen water meer uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld per 18 mei.

Het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het grondwaterpeil leidt tot allerlei ongewenste effecten. Bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw, gebouwen en infrastructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom in die gebieden vanaf nu geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in grote delen van het beheergebied.

Uitzonderingen

Het onttrekkingsverbod geldt niet voor gebieden waar het waterschap water in kan laten uit IJssel, Nederrijn en Randmeren. Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan. Uitzonderingen zijn op de bijgevoegde kaart (pdf, 1,3 MB) zichtbaar.

Waterschap controleert en handhaaft waar nodig

Het onttrekkingsverbod gaat maandag 18 mei 2020 in voor een onbepaalde looptijd. Vanaf maandag controleert en handhaaft het waterschap waar nodig. Wij rekenen op begrip en medewerking van alle partijen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.