Proef met eenvoudiger vergunningaanvragen in H20-gemeenten

De pilot met het programma BLITTS gaat het voor inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek eenvoudiger maken om een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen. Met dit programma wordt u gemakkelijk en snel door de regelgeving geleid. In de proefperiode is een aanvraag ook goedkoper. Hoe meer mensen op deze manier een aanvraag doen, hoe succesvoller de proef kan verlopen.

BLITTS is een aparte website, die vanaf 2 juni 2020 via de websites van de 3 gemeenten te bereiken is, op de pagina over de omgevingsvergunning. Met dit programma kunnen inwoners van deze gemeenten op basis van een vragenboom zelf een vergunning aanvragen voor kleine bouwwerken, zoals dakkapellen, erfafscheidingen aanbouwen en bijgebouwen. Zo kunt u een volledige aanvraag doen die past binnen de actuele regels van de betreffende gemeente. Ook kunt u een check doen of de bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn.

Omdat het om een pilot gaat, kan nog niet elk adres binnen de gemeenten hieraan deelnemen. De pilot gaat ongeveer een half jaar draaien. Daarna wordt het programma geëvalueerd en wordt gekeken hoe het voortgezet kan worden.