Tijdige betaling gemeentelijke belastingen

Eind januari heeft de gemeente aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2020 verstuurd. Degenen die de gemeente geen machtiging voor automatische afschrijving hebben verleend, moesten deze aanslag uiterlijk 30 april 2020 betalen.

Veel mensen hebben nog niet betaald. Binnenkort gaat de gemeente hiervoor aanmaningen versturen. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Als u nog niet betaald heeft, kunt u deze extra kosten voorkomen door alsnog voor 1 juni 2020 de aanslag te voldoen. Als u via automatische incasso betaalt of een betalingsregeling hebt, hoeft u niets te doen.

Betalingsproblemen

Als u betalingsproblemen hebt komt u mogelijk in aanmerking voor een betalingsregeling. Neemt u daarvoor vóór 1 juni 2020 contact op met de gemeente.

Kwijtschelding

Als u weinig inkomen en vermogen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat kan aangevraagd worden voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor woningen. Meer informatie over kwijtschelding kunt u vinden op de pagina kwijtschelding belastingen en heffingen.