Voortgang ontsluiting bedrijvenpark H2O

Nabij het knooppunt Hattemerbroek op de A28 ligt bedrijvenpark H2O. Dit bedrijvenpark heeft een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig om verder te kunnen ontwikkelen. De gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde exploiteren bedrijvenpark H2O via Ontwikkelingsmaatschappij Hattermerbroek B.V..

Daarom werken deze gemeenten, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij Hattermerbroek B.V. en provincie Gelderland samen aan het aanleggen van een nieuwe aansluiting op de A28.

Het ontwerp

We verwachten dat het ontwerp voor de nieuwe aansluiting en de aanpassingen aan het onderliggend wegennet aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 klaar is. We maken een landschapsplan dat rekening houdt met het open karakter van het landgoed. We nemen hierin ook een visie op gericht op de bestaande entree van Wezep bij de Zuiderzeestraatweg en de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein H2O en Wezep. Het definitieve ontwerp en het landschapsplan presenteren we aan geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst. Zodra we weten waar en wanneer deze inloopbijeenkomst organiseren informeren wij u daarover op www.gelderland.nl/H2O-Wezep en via de huis-aan-huis krant. 

Planning

Op dit moment zijn we bezig met het maken van een definitief ontwerp. We verwachten dat dit ontwerp in het tweede kwartaal van 2020 klaar is Dat is helaas wat  ¾ jaar later dan gepland. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten we eerst opnieuw berekenen hoeveel extra stikstof er in de lucht komt tijdens de bouw en de gebruiksfase van de nieuwe weg. De komende maanden gebruiken we om deze nieuwe berekeningen te maken. Daarnaast moet er nog een keuze worden gemaakt over de uitvoering van het nieuwe viaduct en moet het wegontwerp nog op een aantal punten worden verfijnd. Als het nodig is vragen we in deze tijd ook een natuurvergunning aan. In de tussentijd is de gemeente Oldebroek nog bezig met de laatste grondaankopen en starten we met het opstellen van het contract voor de uitvoering. Als alle benodigde vergunningen onherroepelijk zijn en de noodzakelijke gronden zijn aangekocht, starten we met de aanbesteding van het werk. We verwachten alle werkzaamhedende realisatie van de nieuwe aansluiting  uiterlijk af te ronden eind 2021/begin 2022. 

Waarom een nieuwe aansluiting? 

Bij de bestaande aansluiting Wezep op de A28 zijn afwikkelings- en leefbaarheidsknelpunten. In de toekomst nemen deze knelpunten toe door meer (vracht)verkeer op de toegangswegen. Daarom maken we een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Voskuilerdijk. Tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308) komt een verbindingsweg (parallel aan de A28). We passen de rotonde Rondweg – Duurzaamheidsstraat aan en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 heffen we op.